Tytuł artykułu: Charakterystyka stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza na obszarze Warszawy (Poland)

Autorzy: ROZBICKA, K., MICHALAK, M.

Słowa kluczowe: jakość powietrza, dwutlenek azotu, ozon, PM10, benzen, obszar miejski

Streszczenie: Celem pracy jest charakterystyka czasowego i przestrzennego rozkładu zanieczyszczeń komunikacyjnych (NO2, PM10, O3, C6H6) na trzech stacjach monitoringu jakości powietrza na obszarze Warszawy. Analizowany okres to 2011–2013. Uzyskano wyższe stężenia na stacji Komunikacyjna niż na stacjach referencyjnych: Targówek i Ursynów. Wzrost stężeń zanieczyszczeń komunikacyjnych był obserwowany w godzinach szczytu: porannego o 7–11 oraz popołudniowego o 15–20 spowodowanego wzrostem natężenia ruchu drogowego na badanym obszarze. Określono również związek między wartościami stężenia analizowanych zanieczyszczeń i warunkami meteorologicznymi.

Cytowanie w stylu APA: Rozbicka, K. & Michalak, M. (2015). Charakterystyka stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza na obszarze Warszawy (Poland). Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (2), 193-206.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Rozbicka & Michalak, 2015), następne powołania: (Rozbicka & Michalak, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Rozbicka, Katarzyna, Marta Michalak. "Charakterystyka stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza na obszarze Warszawy (Poland)." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 68 ser., vol. 24, nr 2, (2015): 193-206.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Rozbicka, & Michalak 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Rozbicka_Michalak_2015_PNIKS, author={Rozbicka, Katarzyna and Michalak, Marta}, title={Charakterystyka stężeń wybranych zanieczyszczeń powietrza na obszarze Warszawy (Poland).}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN68/A8/art8.pdf}, year={2015}, volume={24 (2)}, number={68}, pages={193-206}}

Pełny tekst PDF


Go Back