Tytuł artykułu: Związek między cyrkulacją atmosferyczną według Lityńskiego i sezonowymi opadami w Polsce

Autorzy: PIANKO-KLUCZYŃSKA, K.

Słowa kluczowe: SPI, RPI, cyrkulacja atmosferyczna, klasyfikacja cyrkulacji Lityńskiego, probabilistyczna prognoza pogody, klasyfikator Bayesa, indeks Jaccarda

Streszczenie: Warunki opadowe (czyli suma opadu i liczba dni z opadem), jakie panują w danym sezonie, na określonym terenie, są bardzo ważne w agrometeorologii. W pracy analizowano związki między indeksami cyrkulacyjnymi i typami cyrkulacji zdefiniowanymi przez J. Lityńskiego i sezonowymi warunkami opadowymi dla sześciu wybranych stacji synoptycznych Polski. Stacje te reprezentują różne regiony Polski. Poszukiwano związków przydatnych z punktu widzenia klimatologa oraz osoby prognozującej pogodę. Ważne więc było, aby dana sytuacja cyrkulacyjna nie tylko często towarzyszyła danej klasie opadowej, ale żeby jednocześnie do rzadkości należały przypadki, gdy cyrkulacja ta występowała z inną klasą opadową. Warunki opadowe określono, posługując się kilkoma klasyfikacjami: pięcioklasową bazującą na stosunku sumy opadu i liczby dni z opadem do ich wieloletnich średnich sezonowych (Biuletyn Meteorologiczno-Hydrologiczny w IMGW), siedmioklasową dla sumy opadu, opartą na standaryzowanym indeksie opadowym – SPI (często wykorzystywaną w opracowaniach agrometeorologicznych) oraz trzyklasową KLIM, stosowaną w prognozach długoterminowych zarówno w stosunku do sezonowej sumy opadu, jak i liczby dni z opadem. Cyrkulacja sezonowa została opisana za pomocą odniesienia wartości percentyli dla sezonu z danego roku do percentyli z okresu referencyjnego 1981–2010. Percentyle dotyczyły wartości indeksów będących podstawą klasyfikacji Lityńskiego oraz liczby dni z danym typem lub jego składową. Za pomocą indeksu Jaccarda zbadano siłę związków między klasami opadowymi i typami cyrkulacji oraz między klasami opadowymi i poszczególnymi składowymi cyrkulacji. Autor przeprowadził dwie rekonstrukcje warunków opadowych za pomocą prostego probabilistycznego klasyfikatora Bayesa (dla typów i indeksów cyrkulacyjnych na wejściu). Celem pracy było sprawdzenie, czy klasyfikacja według Lityńskiego jest przydatna przy opracowywaniu modelu prognozy sezonowych suszy i powodzi. Potwierdziła się hipoteza, że cyrkulacja atmosferyczna niesie ze sobą informację o bieżących i przyszłych warunkach opadowych, należy ją jednak uwzględniać w modelach prognostycznych razem z wiedzą o innych procesach atmosferycznych

Cytowanie w stylu APA: Pianko-Kluczyńska, K. (2015). Związek między cyrkulacją atmosferyczną według Lityńskiego i sezonowymi opadami w Polsce. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (2), 167-177.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Pianko-Kluczyńska, 2015), następne powołania: (Pianko-Kluczyńska, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Pianko-Kluczyńska, Krystyna. "Związek między cyrkulacją atmosferyczną według Lityńskiego i sezonowymi opadami w Polsce." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 68 ser., vol. 24, nr 2, (2015): 167-177.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Pianko-Kluczyńska 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Pianko-Kluczyńska_2015_PNIKS, author={Pianko-Kluczyńska, Krystyna}, title={Związek między cyrkulacją atmosferyczną według Lityńskiego i sezonowymi opadami w Polsce.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN68/A6/art6.pdf}, year={2015}, volume={24 (2)}, number={68}, pages={167-177}}

Pełny tekst PDF


Go Back