Tytuł artykułu: Oddziaływanie dwutlenku siarki na wybrane gatunki liściastych drzew leśnych

Autorzy: BĘŚ, A., BACIAK, M.

Słowa kluczowe: barwniki fotosyntetyczne, dwutlenek siarki, olcha czarna, dąb szypułkowy, chlorofil, zanieczyszczenia

Streszczenie: Działanie dwutlenku siarki na drzewa powoduje żółknięcie ich liści, ubytek chlorofilu, co ma przełożenie na zahamowanie procesu fotosyntezy. Rośliny są bardziej narażone na działanie SO2 w dzień, kiedy mają otwarte aparaty szparkowe, przez które wnika on do wnętrza komórek. Podwyższone stężenie SO2 powoduje rozkład chlorofilu, zakłócenie fotosyntezy, jak również zatrzymanie asymilacji, co w rezultacie prowadzi do zwiększonej wrażliwości drzew na czynniki klimatyczne, zmniejsza odporność drzewostanu na występowanie chorób oraz szkodników lasów. Celem prowadzonego eksperymentu było wykazanie wrażliwości olchy czarnej i dębu szypułkowego na zanieczyszczenia gazowe, podczas ekspozycji tych roślin w podwyższonych stężeniach dwutlenku siarki. Oddziaływanie dwutlenku siarki na liście określono poprzez oznaczenie zawartości chlorofili a i b metodą ekstrakcji chlorofilu dimetylosulfotlenkiem (DMSO). Olcha czarna wykazywała większą wrażliwość na działanie SO2 niż dąb szypułkowy. Działanie na rośliny dwutlenkiem siarki w znacznym stopniu obniżyło zawartości chlorofili a i b, a co za tym idzie intensywność fotosyntezy. Uszkodzenie wywołane przez SO2 na liściach olchy objawiało się w postaci nekroz, a w przypadku liści dębu uszkodzenia przyjmowały postać żółtych chloroz i pojedynczych brązowych nekroz.

Cytowanie w stylu APA: Bęś, A. & Baciak, M. (2015). Oddziaływanie dwutlenku siarki na wybrane gatunki liściastych drzew leśnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (2), 155-166.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bęś & Baciak, 2015), następne powołania: (Bęś & Baciak, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Bęś, Agnieszka, Michał Baciak. "Oddziaływanie dwutlenku siarki na wybrane gatunki liściastych drzew leśnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 68 ser., vol. 24, nr 2, (2015): 155-166.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bęś, & Baciak 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bęś_Baciak_2015_PNIKS, author={Bęś, Agnieszka and Baciak, Michał}, title={Oddziaływanie dwutlenku siarki na wybrane gatunki liściastych drzew leśnych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN68/A5/art5.pdf}, year={2015}, volume={24 (2)}, number={68}, pages={155-166}}

Pełny tekst PDF


Go Back