Tytuł artykułu: Zmienność aktywności fosfataz oraz zawartości fosforu i węgla w wierzchniej warstwie gleby rok po pożarze lasu

Autorzy: LEMANOWICZ, J., BARTKOWIAK, A.

Słowa kluczowe: pożar, gleba, las, węgiel, fosfor, fosfataza

Streszczenie: Celem pracy była ocena zmian aktywności fosfatazy alkalicznej i fosfatazy kwaśnej oraz zawartości węgla organicznego (Corg) i fosforu przyswajalnego dla roślin (PE-R) w glebie rok po pożarze wywołanym niekontrolowanym wypalaniem traw. Stwierdzono niewielki wzrost (14%) węgla organicznego w glebie rok po pożarze, w porównaniu z kontrolą, a także 84% wzrost zawartości przyswajalnego fosforu. Na podstawie wyników aktywności fosfomonoesteraz obliczono współczynnik inhibicji (IN) dla tych enzymów. Stwierdzono dużą inaktywację fosfatazy alkalicznej (–54,4%) i fosfatazy kwaśnej (–41,5%) w glebie rok po pożarze. Uzyskano istotnie dodatnią wartość współczynnika korelacji między zawartością węgla organicznego i przyswajalnego fosforu (r = 0,403, p < 0,05) oraz istotnie dodatnią zależność między aktywnością fosfatazy alkalicznej zawartością węgla organicznego (r = 0,691, p < 0,05) oraz ujemną korelację między aktywnością kwaśnej fosfatazy i przyswajalnego fosforu (r = –0,877, p < 0,05).

Cytowanie w stylu APA: Lemanowicz, J. & Bartkowiak, A. (2015). Zmienność aktywności fosfataz oraz zawartości fosforu i węgla w wierzchniej warstwie gleby rok po pożarze lasu. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (2), 145-154.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Lemanowicz & Bartkowiak, 2015), następne powołania: (Lemanowicz & Bartkowiak, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Lemanowicz, Joanna, Agata Bartkowiak. "Zmienność aktywności fosfataz oraz zawartości fosforu i węgla w wierzchniej warstwie gleby rok po pożarze lasu." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 68 ser., vol. 24, nr 2, (2015): 145-154.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Lemanowicz, & Bartkowiak 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Lemanowicz_Bartkowiak_2015_PNIKS, author={Lemanowicz, Joanna and Bartkowiak, Agata}, title={Zmienność aktywności fosfataz oraz zawartości fosforu i węgla w wierzchniej warstwie gleby rok po pożarze lasu.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN68/A4/art4.pdf}, year={2015}, volume={24 (2)}, number={68}, pages={145-154}}

Pełny tekst PDF


Go Back