Tytuł artykułu: Zastosowanie kolumny rezonansowej do określenia reakcji gruntów drobnoziarnistych obciążonych dynamicznie

Autorzy: SOBÓL, E., SAS, W., SZYMAŃSKI, A.

Słowa kluczowe: kolumna rezonansowa, rodzaje kolumny rezonansowej, współczynnik tłumienia (D), moduł odkształcenia postaciowego (G), liczba cykli, czas oscylacji

Streszczenie: Artykuł dotyczy kolumny rezonansowej użytej w badaniach własnych. Jest to urządzenie stworzone przez firmę GDS Instruments Ltd. I jest typem kolumny „fixed – free”. W artykule przedstawiono rys historyczny urządzenia, jego typy, przykładowe zastosowanie dynamicznych parametrów gruntu, a także zaprezentowano procedury stosowane podczas przeprowadzania badań dynamicznych. Przedstawiono metodykę badań własnych ze szczególnym uwzględnieniem współczynnika tłumienia (D). Ponadto zaprezentowano wyniki przeprowadzonych badań i wysnuto na ich podstawie wnioski.

Cytowanie w stylu APA: Soból, E., Sas, W. & Szymański, A. (2015). Zastosowanie kolumny rezonansowej do określenia reakcji gruntów drobnoziarnistych obciążonych dynamicznie. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (2), 133-144.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Soból, Sas & Szymański, 2015), następne powołania: (Soból i inni, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Soból, Emil, Wojciech Sas, Alojzy Szymański. "Zastosowanie kolumny rezonansowej do określenia reakcji gruntów drobnoziarnistych obciążonych dynamicznie." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 68 ser., vol. 24, nr 2, (2015): 133-144.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Soból, Sas, & Szymański 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Soból_Sas_Szymański_2015_PNIKS, author={Soból, Emil and Sas, Wojciech and Szymański, Alojzy}, title={Zastosowanie kolumny rezonansowej do określenia reakcji gruntów drobnoziarnistych obciążonych dynamicznie.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN68/A3/art3.pdf}, year={2015}, volume={24 (2)}, number={68}, pages={133-144}}

Pełny tekst PDF


Go Back