Tytuł artykułu: Transmisja dźwięku poprzez płyty warstwowe z dynamicznymi absorberami drgań

Autorzy: DIVEYEV, B., KERNYTSKYY, I., KOPYTKO, M., KONYK, S., KOGUT, V.

Słowa kluczowe: sound transmission, composite layered beams, dynamic vibration absorber, Timoshenko beam, sound absorption properties, optimization of beams – DVA’s system

Streszczenie: W artykule zostały przebadane procesy pochłaniania hałasu w kompozytowych płytach warstwowych wyposażonych w dynamiczne absorbery drgań (DAD). Skuteczne współczynniki sztywności belki równoważnej do belki Tymoszenki i jej właściwości absorpcyjne zostały określone analitycznie przy użyciu wielopoziomowych systemów liczbowych i przez porównanie ich własnych częstotliwości drgań. Porównanie belek anizotropowych z belką Timoszenki przeprowadzono w następujący sposób: modele porównywały się dla różnych dynamicznych i statycznych właściwości płytek stosując metody analityczne i aproksymacyjne, badała się korelacja parametrów mocowania belki i anizotropii jej materiału, doświadczalnie ustalone zostały wartości modułów sprężystości, które uściślono w trakcie badań różnych schematów doświadczalnych instalacji, a następnie analizowano dokładność określania parametrów. Połączona metoda określania parametrów przewidywała analizę porównawczą jednorodnych i warstwowych płyt (płyty z wewnętrzną warstwą) o identycznych właściwościach mechanicznych. Wyniki liczbowe otrzymane w badaniu drgań równoważnej belki Timoszenki zostały wykorzystane do określenia parametrów kompozytów warstwowych płyt izolacji akustycznej wyposażonej w systemy DAD. Optymalizację właściwości izolacji akustycznej systemu płyta – DAD przeprowadzano w zakresie niskich częstotliwości drgań.

Cytowanie w stylu APA: Diveyev, B., Kernytskyy, I., Kopytko, M., Konyk, S. & Kogut, V. (2015). Transmisja dźwięku poprzez płyty warstwowe z dynamicznymi absorberami drgań. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (2), 120-132.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Diveyev, Kernytskyy, Kopytko, Konyk & Kogut, 2015), następne powołania: (Diveyev i inni, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Diveyev, Bohdan, Ivan Kernytskyy, Marta Kopytko, Solomija Konyk, Volodymyr Kogut. "Transmisja dźwięku poprzez płyty warstwowe z dynamicznymi absorberami drgań." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 68 ser., vol. 24, nr 2, (2015): 120-132.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Diveyev i inni 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Diveyev_Kernytskyy_Kopytko_Konyk_Kogut_2015_PNIKS, author={Diveyev, Bohdan and Kernytskyy, Ivan and Kopytko, Marta and Konyk, Solomija and Kogut, Volodymyr}, title={Transmisja dźwięku poprzez płyty warstwowe z dynamicznymi absorberami drgań.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN68/A2/art2.pdf}, year={2015}, volume={24 (2)}, number={68}, pages={120-132}}

Pełny tekst PDF


Go Back