Tytuł artykułu: Mezoskalowe modelowanie rozkładu prędkości wody w korytach otwartych z elementami sztywnymi wielkowirową metodą gazu sieciowego Boltzmanna

Autorzy: GAC, J.M.

Słowa kluczowe: rozkład prędkości przepływu, opływ elementów sztywnych, modelowanie numeryczne, metoda gazu sieciowego Boltzmanna

Streszczenie: Zaprezentowano model numeryczny, będący wielkowirowym wariantem modelu gazu sieciowego Boltzmanna, pozwalający wyznaczyć rozkład prędkości przepływu w korytach otwartych z elementami sztywnymi. Szczególną właściwością przedstawionego modelu jest uwzględnienie wpływu elementów sztywnych na rozkład prędkości w sposób uśredniony, w miejsce analizy wpływu pojedynczych elementów. Takie podejście umożliwia zastosowanie modelu do obliczania rozkładu prędkości w korytach o rozmiarach charakterystycznych znacznie przekraczających rozmiar pojedynczego elementu.

Cytowanie w stylu APA: Gac, J.M. (2015). Mezoskalowe modelowanie rozkładu prędkości wody w korytach otwartych z elementami sztywnymi wielkowirową metodą gazu sieciowego Boltzmanna. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (2), 111-119.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gac, 2015), następne powołania: (Gac, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Gac, Jakub M.. "Mezoskalowe modelowanie rozkładu prędkości wody w korytach otwartych z elementami sztywnymi wielkowirową metodą gazu sieciowego Boltzmanna." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 68 ser., vol. 24, nr 2, (2015): 111-119.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gac 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Gac_2015_PNIKS, author={Gac, Jakub M.}, title={Mezoskalowe modelowanie rozkładu prędkości wody w korytach otwartych z elementami sztywnymi wielkowirową metodą gazu sieciowego Boltzmanna.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN68/A1/art1.pdf}, year={2015}, volume={24 (2)}, number={68}, pages={111-119}}

Pełny tekst PDF


Go Back