Tytuł artykułu: Obserwacje fenologiczne prowadzone w ramach projektu PLGrid Plus

Autorzy: MAGER, P., KĘPIŃSKA-KASPRZAK, M.

Słowa kluczowe: fenologia, automatyczne obserwacje fitofenologiczne, teledetekcja, fotografia poklatkowa, pomiary meteorologiczne, Wielkopolski Park Narodowy

Streszczenie: W pracy przedstawiono realizację zadania polegającego na budowie systemu do prowadzenia obserwacji fitofenologicznych w ramach projektu PLGrid Plus. Zbudowany system pozwala na zdalny dostęp do urządzeń obserwacyjnych zainstalowanych na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego oraz zarządzanie nimi, przesyłanie, zapisywanie oraz „tagowanie” obserwacji. Integralną częścią platformy badawczej jest portal internetowy udostępniający wyniki obserwacji szerokiemu gronu odbiorców wyposażony w funkcje wizualizacji oraz analizy danych

Cytowanie w stylu APA: Mager, P. & Kępińska-Kasprzak, M. (2015). Obserwacje fenologiczne prowadzone w ramach projektu PLGrid Plus. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (1), 99-108.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Mager & Kępińska-Kasprzak, 2015), następne powołania: (Mager & Kępińska-Kasprzak, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Mager, Przemysław, Małgorzata Kępińska-Kasprzak. "Obserwacje fenologiczne prowadzone w ramach projektu PLGrid Plus." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 67 ser., vol. 24, nr 1, (2015): 99-108.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Mager, & Kępińska-Kasprzak 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Mager_Kępińska-Kasprzak_2015_PNIKS, author={Mager, Przemysław and Kępińska-Kasprzak, Małgorzata}, title={Obserwacje fenologiczne prowadzone w ramach projektu PLGrid Plus.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN67/A9/art9.pdf}, year={2015}, volume={24 (1)}, number={67}, pages={99-108}}

Pełny tekst PDF


Go Back