Tytuł artykułu: Zróżnicowanie kierunku i prędkości wiatru na obszarze Torunia (centralna Polska) w 2012 roku

Autorzy: STRZYŻEWSKI, T., USCKA-KOWALKOWSKA, J., PRZYBYLAK, R., KEJNA, M., ARAŹNY, A., MASZEWSKI, R.

Słowa kluczowe: prędkość wiatru, kierunek wiatru, klimat miasta, Toruń

Streszczenie: Elementem meteorologicznym bardzo istotnym z punktu widzenia mieszkańców miast jest wiatr, wpływający m.in. na temperaturę odczuwalną, zasięg miejskiej wyspy ciepła czy stężenie zanieczyszczeń w atmosferze. Na podstawie badań przeprowadzonych w Toruniu w 2012 roku stwierdzono duże deformacje kierunku oraz zmniejszenie prędkości wiatru w stosunku do terenów podmiejskich. Najmniejsze średnie prędkości wiatru odnotowano na terenach leśnych (0,2 m·s–1 ) oraz parkowych (0,6 m·s–1 ), a największe wystąpiły na obszarze o zabudowie wielorodzinnej (1,1 m·s–1 ). Analizie poddano również modyfi kacje kierunków wiatru. Największe wystąpiły na obszarze leśnym, a najmniejsze na obszarze o zabudowie zróżnicowanej.

Cytowanie w stylu APA: Strzyżewski, T., Uscka-Kowalkowska, J., Przybylak, R., Kejna, M., Araźny, A. & Maszewski, R. (2015). Zróżnicowanie kierunku i prędkości wiatru na obszarze Torunia (centralna Polska) w 2012 roku. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (1), 79-89.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Strzyżewski i inni, 2015), następne powołania: (Strzyżewski i inni, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Strzyżewski, Tomasz, Joanna Uscka-Kowalkowska, Rajmund Przybylak, Marek Kejna, Andrzej Araźny, Rafał Maszewski. "Zróżnicowanie kierunku i prędkości wiatru na obszarze Torunia (centralna Polska) w 2012 roku." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 67 ser., vol. 24, nr 1, (2015): 79-89.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Strzyżewski i inni 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Strzyżewski_Uscka-Kowalkowska_Przybylak_Kejna_Araźny_Maszewski_2015_PNIKS, author={Strzyżewski, Tomasz and Uscka-Kowalkowska, Joanna and Przybylak, Rajmund and Kejna, Marek and Araźny, Andrzej and Maszewski, Rafał}, title={Zróżnicowanie kierunku i prędkości wiatru na obszarze Torunia (centralna Polska) w 2012 roku.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN67/A7/art7.pdf}, year={2015}, volume={24 (1)}, number={67}, pages={79-89}}

Pełny tekst PDF


Go Back