Tytuł artykułu: Wpływ elementów meteorologicznych na kształtowanie się stężeń zanieczyszczeń powietrza na przykładzie Krakowa

Autorzy: ĆWIEK, K., MAJEWSKI, G.

Słowa kluczowe: zanieczyszczenie powietrza, pył zawieszony PM10, elementy meteorologiczne, epizody ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń

Streszczenie: W pracy omówiono stan jakości powietrza w Krakowie na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na stacjach monitoringu jakości powietrza: Aleja Krasińskiego, Kraków Nowa Huta, Kraków Krowodrza i Kurdwanów. Obliczono częstość przekraczania norm jakości powietrza (dla PM10) oraz przekroczenia poziomów alarmowych (dla NO2, SO2, PM10). W pracy zbadano również związek pomiędzy elementami meteorologicznymi a stężeniem analizowanych zanieczyszczeń powietrza. Badania wykazały, że głównym problemem w zakresie jakości powietrza w Krakowie było częste przekroczenie poziomu dopuszczalnego przez pył zawieszony PM10. Wyniki analizy regresji wielokrotnej wykazały, że elementy meteorologiczne wpływały na kształtowanie stężeń zanieczyszczeń powietrza. Uzyskano znaczne zróżnicowane charakteru związku między stężeniem analizowanych zanieczyszczeń a elementami meteorologicznymi. Wskazuje to na dużą złożoność tych zależności, na niektóre wpływa zespołowo wiele czynników. W Krakowie w okresie badawczym 2006–2012 odnotowano wystąpienie 81 epizodów ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń powietrza pyłem PM10. Najdłuższe zaobserwowane epizody trwały przez 23 i 19 dni. Występowaniu epizodów ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń towarzyszyły następujące czynniki: brak pionowego mieszania powietrza, niska temperatura powietrza, zaleganie gęstego, wymrożonego powietrza, występowanie mgieł i inwersji termicznej.

Cytowanie w stylu APA: Ćwiek, K. & Majewski, G. (2015). Wpływ elementów meteorologicznych na kształtowanie się stężeń zanieczyszczeń powietrza na przykładzie Krakowa. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (1), 54-66.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Ćwiek & Majewski, 2015), następne powołania: (Ćwiek & Majewski, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Ćwiek, Karolina, Grzegorz Majewski. "Wpływ elementów meteorologicznych na kształtowanie się stężeń zanieczyszczeń powietrza na przykładzie Krakowa." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 67 ser., vol. 24, nr 1, (2015): 54-66.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Ćwiek, & Majewski 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Ćwiek_Majewski_2015_PNIKS, author={Ćwiek, Karolina and Majewski, Grzegorz}, title={Wpływ elementów meteorologicznych na kształtowanie się stężeń zanieczyszczeń powietrza na przykładzie Krakowa.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN67/A5/art5.pdf}, year={2015}, volume={24 (1)}, number={67}, pages={54-66}}

Pełny tekst PDF


Go Back