Tytuł artykułu: Wpływ podatności destruktu betonowego na kruszenie oraz zmiany jego właściwości fizycznych i mechanicznych

Autorzy: SAS, W., MISZKOWSKA, A., GŁUCHOWSKI, A.

Słowa kluczowe: CBR, kruszenie, sufozja, kształt ziaren, krzywa uziarnienia, destrukt betonowy

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienie problemu kruszenia się materiału antropogenicznego pochodzenia – destruktu betonowego. Celem pracy było scharakteryzowanie zjawiska kruszenia, którego skutki z punktu widzenia inżynierskiego zastosowania budzą wątpliwości. Wykonano wiele badań, które opisują badany materiał pod względem fizycznym, i wyznaczono charakterystyki wytrzymałościowe. W tym zakresie zostały przeprowadzone badania krzywej uziarnienia przed kruszeniem i po kruszeniu, a także towarzyszące im badania wskaźnika nośności CBR. Dodatkowo przedstawiono wyniki analizy sufozyjności materiału i kształtu ziaren. Przedstawione wyniki badań i analiz posłużyły do sformułowania wniosków dotyczących wytrzymałości, stabilności wewnętrznej oraz kształtu ziaren w związku z podatnością na kruszenie się destruktu betonowego, a także możliwości wykorzystania tego materiału w podbudowie nawierzchni drogowych.

Cytowanie w stylu APA: Sas, W., Miszkowska, A. & Głuchowski, A. (2015). Wpływ podatności destruktu betonowego na kruszenie oraz zmiany jego właściwości fizycznych i mechanicznych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (1), 40-53.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Sas, Miszkowska & Głuchowski, 2015), następne powołania: (Sas i inni, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Sas, Wojciech, Anna Miszkowska, Andrzej Głuchowski. "Wpływ podatności destruktu betonowego na kruszenie oraz zmiany jego właściwości fizycznych i mechanicznych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 67 ser., vol. 24, nr 1, (2015): 40-53.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Sas, Miszkowska, & Głuchowski 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Sas_Miszkowska_Głuchowski_2015_PNIKS, author={Sas, Wojciech and Miszkowska, Anna and Głuchowski, Andrzej}, title={Wpływ podatności destruktu betonowego na kruszenie oraz zmiany jego właściwości fizycznych i mechanicznych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN67/A4/art4.pdf}, year={2015}, volume={24 (1)}, number={67}, pages={40-53}}

Pełny tekst PDF


Go Back