Tytuł artykułu: Wpływ niewielkich zbiorników na temperaturę wody rzek nizinnych na przykładzie Jeziorki i Rządzy

Autorzy: ŁASZEWSKI, M.

Słowa kluczowe: temperatura wody, zbiorniki wodne, Jeziorka, Rządza, pstrąg potokowy

Streszczenie: W pracy dokonano analizy wpływu niestratyfikowanych zbiorników wodnych na transformację ustroju termicznego niewielkich rzek nizinnych w letnim półroczu hydrologicznym 2014 roku. Pomiary terenowe przeprowadzono na przykładzie zbiornika w Głuchowie na rzece Jeziorce i zbiornika w Rządzy na rzece Rządzy za pomocą cyfrowych rejestratorów temperatury. Poniżej zbiorników stwierdzono wyraźne podwyższenie średnich, maksymalnych i minimalnych miesięcznych wartości temperatury wody. Wykazano także znaczne skrócenie czasu trwania optymalnej temperatury wody dla pstrąga potokowego oraz wydłużenie czasu trwania górnej początkowej temperatury letalnej dla narybku pstrąga. Wnioski wydają się szczególnie cenne z punktu widzenia optymalizacji gospodarki rybacko-wędkarskiej.

Cytowanie w stylu APA: Łaszewski, M. (2015). Wpływ niewielkich zbiorników na temperaturę wody rzek nizinnych na przykładzie Jeziorki i Rządzy. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (1), 13-25.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Łaszewski, 2015), następne powołania: (Łaszewski, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Łaszewski, Maksym. "Wpływ niewielkich zbiorników na temperaturę wody rzek nizinnych na przykładzie Jeziorki i Rządzy." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 67 ser., vol. 24, nr 1, (2015): 13-25.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Łaszewski 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Łaszewski_2015_PNIKS, author={Łaszewski, Maksym}, title={Wpływ niewielkich zbiorników na temperaturę wody rzek nizinnych na przykładzie Jeziorki i Rządzy.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN67/A2/art2.pdf}, year={2015}, volume={24 (1)}, number={67}, pages={13-25}}

Pełny tekst PDF


Go Back