Tytuł artykułu: Zmiany zawartości węgla organicznego w rekultywowanych glebach lekkich

Autorzy: BĘŚ, A., WARMIŃSKI, K.

Słowa kluczowe: materia organiczna, gleba, rekultywacja, osady ściekowe, nadkład kopalniany, nieużytek rolniczy

Streszczenie: W glebach użyźnianych i rekultywowanych osadami ściekowymi zwiększa się zawartość składników pokarmowych potrzebnych do prawidłowego wzrostu i rozwoju roślinności a także materii organicznej. Celem prowadzonego eksperymentu było zbadanie i przedstawienie zmian zawartości węgla organicznego w glebach lekkich pod wpływem aplikacji substancji nawozowych w postaci osadów ściekowych oraz nawożenia mineralnego. Użyte osady ściekowe wpłynęły korzystnie na zwiększenie zawartości węgla organicznego w badanych glebach. Dodatek osadów ściekowych do gleb zwiększył zawartość węgla ponad dwukrotnie w nieużytku rolniczym i trzykrotnie w nadkładzie kopalnianym. Dodatkowe nawożenie NPK spowodowało istotne zwiększenie zawartości węgla organicznego w analizowanych glebach. We wszystkich obiektach z dodatkowym nawożeniem NPK zawartość węgla była większa niż w obiektach nienawożonych.

Cytowanie w stylu APA: Bęś, A. & Warmiński, K. (2015). Zmiany zawartości węgla organicznego w rekultywowanych glebach lekkich. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 24 (1), 3-12.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Bęś & Warmiński, 2015), następne powołania: (Bęś & Warmiński, 2015)

Cytowanie w stylu Chicago: Bęś, Agnieszka, Kazimierz Warmiński. "Zmiany zawartości węgla organicznego w rekultywowanych glebach lekkich." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 67 ser., vol. 24, nr 1, (2015): 3-12.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Bęś, & Warmiński 2015)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Bęś_Warmiński_2015_PNIKS, author={Bęś, Agnieszka and Warmiński, Kazimierz}, title={Zmiany zawartości węgla organicznego w rekultywowanych glebach lekkich.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN67/A1/art1.pdf}, year={2015}, volume={24 (1)}, number={67}, pages={3-12}}

Pełny tekst PDF


Go Back