Tytuł artykułu: Zróżnicowanie wilgotności powietrza na terenie Torunia w 2012 roku

Autorzy: USCKA-KOWALKOWSKA, J., PRZYBYLAK, R., KUNZ, M., MASZEWSKI, R., ARAŹNY, A., KEJNA, M.

Słowa kluczowe: wilgotność względna, ciśnienie pary wodnej, klimat miasta, Toruń

Streszczenie: W opracowaniu przedstawiono zagadnienie zróżnicowania pola wilgotności powietrza w Toruniu w 2012 roku. Do tego celu wykorzystano wyniki pomiarów z 5 punktów usytuowanych w różnych częściach miasta. Wilgotność powietrza została przedstawiona poprzez dwie jej charakterystyki: wilgotność względną (%) i ciśnienie pary wodnej (hPa). Uzyskane wyniki wskazują na duże zróżnicowanie wilgotności powietrza w mieście zarówno w świetle wartości średnich rocznych, miesięcznych, jak i dobowych. W przypadku wilgotności względnej średnio w roku najmniejszą wartość zaobserwowano w centrum miasta w punkcie LO1 (75%), natomiast największą w lesie na wschodzie. Zróżnicowanie wilgotności powietrza na terenie Torunia w 2012 roku 409 miasta w punkcie LBI (82%). W przypadku ciśnienia pary wodnej średnio w roku największe wartości wystąpiły w centrum miasta (LO1) oraz obszarze leśnym (LBI) – po 9,8 hPa, natomiast najmniejsze na północy miasta w punkcie WRZ (9,4 hPa). Zbadano także wpływ sytuacji synoptycznych na zróżnicowanie wilgotności powietrza na terenie miasta. Zarówno w przypadku wilgotności względnej, jak i ciśnienia pary wodnej obserwuje się nieco większe ich zróżnicowanie na terenie miasta w czasie występowania układów antycyklonalnych w porównaniu z cyklonalnymi. Jedynie latem między stacjami LO1 (centrum miasta) i LBI (obszar leśny na wschodzie miasta) następuje odwrócenie relacji wielkości różnic ciśnienia pary wodnej przy różnych układach barycznych. Na zróżnicowanie wielkości wilgotności powietrza wpływają pozostałe elementy meteorologiczne. Problem ten zbadano na przykładzie stacji LO1 i WRZ. Znaleziono istotną statystycznie korelację wielkości różnic wilgotności względnej oraz prędkości wiatru dla wszystkich pór roku. W przypadku zachmurzenia jego wielkość jest istotnie skorelowana z różnicami ciśnienia pary wodnej, natomiast z wilgotnością względną nie wykazuje korelacji.

Cytowanie w stylu APA: Uscka-Kowalkowska, J., Przybylak, R., Kunz, M., Maszewski, R., Araźny, A. & Kejna, M. (2014). Zróżnicowanie wilgotności powietrza na terenie Torunia w 2012 roku. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (4), 393-409.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Uscka-Kowalkowska i inni, 2014), następne powołania: (Uscka-Kowalkowska i inni, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Uscka-Kowalkowska, Joanna, Rajmund Przybylak, Mieczysław Kunz, Rafał Maszewski, Andrzej Araźny, Marek Kejna. "Zróżnicowanie wilgotności powietrza na terenie Torunia w 2012 roku." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 66 ser., vol. 23, nr 4, (2014): 393-409.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Uscka-Kowalkowska i inni 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Uscka-Kowalkowska_Przybylak_Kunz_Maszewski_Araźny_Kejna_2014_PNIKS, author={Uscka-Kowalkowska, Joanna and Przybylak, Rajmund and Kunz, Mieczysław and Maszewski, Rafał and Araźny, Andrzej and Kejna, Marek}, title={Zróżnicowanie wilgotności powietrza na terenie Torunia w 2012 roku.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN66/A6/art6.pdf}, year={2014}, volume={23 (4)}, number={66}, pages={393-409}}

Pełny tekst PDF


Go Back