Tytuł artykułu: Charakterystyki wybranych zagrożeń klimatycznych we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego i Pojezierza Pomorskiego i ich wpływ na rolnictwo

Autorzy: MALINOWSKA, M., JAKUSIK, E.

Słowa kluczowe: temperatury ekstremalne, dni przymrozkowe, dni mroźne, dni gorące, opady silne, pokrywa śnieżna, silne wiatry, grad, burza

Streszczenie: Artykuł prezentuje częstość występowania oraz przebieg roczny ekstremalnych zjawisk meteorologicznych, mających wpływ na funkcjonowanie rolnictwa we wschodnich części Pobrzeża Słowińskiego i Pojezierza Pomorskiego w latach 2001–2010. Przeanalizowano średnie miesięczne ekstremalne i absolutne ekstremalne wartości temperatury powietrza i temperatury przy gruncie, liczbę dni przymrozkowych, mroźnych i gorących, liczbę dni z opadem silnym (≥ 10 mm), z pokrywą śnieżną, z wiatrem silnym i bardzo silnym (o prędkości odpowiednio ≥ 10 i ≥ 15,0 m·s–1) oraz z gradem i burzą.

Cytowanie w stylu APA: Malinowska, M. & Jakusik, E. (2014). Charakterystyki wybranych zagrożeń klimatycznych we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego i Pojezierza Pomorskiego i ich wpływ na rolnictwo. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (4), 376-392.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Malinowska & Jakusik, 2014), następne powołania: (Malinowska & Jakusik, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Malinowska, Mirosława, Ewa Jakusik. "Charakterystyki wybranych zagrożeń klimatycznych we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego i Pojezierza Pomorskiego i ich wpływ na rolnictwo." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 66 ser., vol. 23, nr 4, (2014): 376-392.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Malinowska, & Jakusik 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Malinowska_Jakusik_2014_PNIKS, author={Malinowska, Mirosława and Jakusik, Ewa}, title={Charakterystyki wybranych zagrożeń klimatycznych we wschodniej części Pobrzeża Słowińskiego i Pojezierza Pomorskiego i ich wpływ na rolnictwo.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN66/A5/art5.pdf}, year={2014}, volume={23 (4)}, number={66}, pages={376-392}}

Pełny tekst PDF


Go Back