Tytuł artykułu: Obserwacje meteorologiczne Gottfrieda Reygera w Gdańsku w latach 1722–1769 i ich przydatność do badań zmian klimatu

Autorzy: PRZYBYLAK, R., FILIPIAK, J., OLIŃSKI, P.

Słowa kluczowe: temperatura powietrza, opady atmosferyczne, Polska, Gdańsk, klimatologia historyczna

Streszczenie: Celem pracy jest rekonstrukcja przebiegu temperatury i opadów atmosferycznych w okresie 1722–1769 za pomocą indeksacji danych termicznych i opadowych miesięcy, sezonów i lat na podstawie opisów pogody gdańskiego badacza G. Reygera. W badanym okresie chłodniejsze niż obecnie były wiosny i lata, natomiast jesienie i zimy były cieplejsze. Szczególnie chłodne były miesiące wiosenne i czerwiec, anomalnie ciepłe były luty i wrzesień. Częściej niż zwykle obserwowano sezony zarówno wilgotne, jak i suche. Małe opady często występowały w maju i czerwcu, a duże w marcu i lipcu. Nie zaobserwowano istotnych trendów indeksowanych serii temperatury. W roku, wiosną, zimą i latem wystąpił trend spadkowy opadów.

Cytowanie w stylu APA: Przybylak, R., Filipiak, J. & Oliński, P. (2014). Obserwacje meteorologiczne Gottfrieda Reygera w Gdańsku w latach 1722–1769 i ich przydatność do badań zmian klimatu. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (4), 360-375.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Przybylak, Filipiak & Oliński, 2014), następne powołania: (Przybylak i inni, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Przybylak, Rajmund, Janusz Filipiak, Piotr Oliński. "Obserwacje meteorologiczne Gottfrieda Reygera w Gdańsku w latach 1722–1769 i ich przydatność do badań zmian klimatu." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 66 ser., vol. 23, nr 4, (2014): 360-375.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Przybylak, Filipiak, & Oliński 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Przybylak_Filipiak_Oliński_2014_PNIKS, author={Przybylak, Rajmund and Filipiak, Janusz and Oliński, Piotr}, title={Obserwacje meteorologiczne Gottfrieda Reygera w Gdańsku w latach 1722–1769 i ich przydatność do badań zmian klimatu.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN66/A4/art4.pdf}, year={2014}, volume={23 (4)}, number={66}, pages={360-375}}

Pełny tekst PDF


Go Back