Tytuł artykułu: Zastosowanie danych syntetycznych do badania wpływu zmian klimatu na zasoby wodne zlewni

Autorzy: KUCHAR, L., IWAŃSKI, S., JELONEK, L., SZALIŃSKA, W.

Słowa kluczowe: generowanie danych meteorologicznych, model opad-odpływ, scenariusze zmiany klimatu, zlewnia rzeki Kaczawy

Streszczenie: Modele hydrologiczne opad-odpływ czy rolnicze opad-plon wymagają na wejściu określony zbiór danych meteorologicznych. Problem braku takich danych bądź ich niekompletność mogą zostać rozwiązane przez uzyskanie danych syntetycznych. Jest to konieczne w badaniach nad wpływem zmian klimatu, gdzie do badań wykorzystuje się dane wygenerowane za pomocą modeli symulujących potencjalne wartości wybranych zmiennych meteorologicznych. W pracy przedstawiono proces przygotowania syntetycznych danych do modelu opad-odpływ dla aktualnych warunków klimatycznych oraz spełniających założenia scenariuszy zmiany klimatu. Przeprowadzono weryfikację uzyskanych danych generowanych. Dane zostały wykorzystane do przeprowadzenie oceny wpływ zmian klimatycznych na 2080 rok według scenariusza emisyjnego A1B oraz modelu cyrkulacyjnego HadCM3.

Cytowanie w stylu APA: Kuchar, L., Iwański, S., Jelonek, L. & Szalińska, W. (2014). Zastosowanie danych syntetycznych do badania wpływu zmian klimatu na zasoby wodne zlewni. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (4), 332-346.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kuchar, Iwański, Jelonek & Szalińska, 2014), następne powołania: (Kuchar i inni, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Kuchar, Leszek, Sławomir Iwański, Leszek Jelonek, Wiwiana Szalińska. "Zastosowanie danych syntetycznych do badania wpływu zmian klimatu na zasoby wodne zlewni." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 66 ser., vol. 23, nr 4, (2014): 332-346.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kuchar i inni 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kuchar_Iwański_Jelonek_Szalińska_2014_PNIKS, author={Kuchar, Leszek and Iwański, Sławomir and Jelonek, Leszek and Szalińska, Wiwiana }, title={Zastosowanie danych syntetycznych do badania wpływu zmian klimatu na zasoby wodne zlewni.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN66/A2/art2.pdf}, year={2014}, volume={23 (4)}, number={66}, pages={332-346}}

Pełny tekst PDF


Go Back