Tytuł artykułu: Drgania własne mikroniejednorodnego pasma płytowego

Autorzy: CHALECKI, M., JEMIELITA, G.

Słowa kluczowe: pasmo płytowe, częstość drgań własnych, metoda przemieszczeń

Streszczenie: W pracy przedstawiono sposób obliczania częstości drgań własnych mikroniejednorodnego pasma płytowego. Sposób ten opiera się na metodzie przemieszczeń − jednej z klasycznych metod mechaniki budowli − i jest alternatywny w stosunku do technik homogenizacji. Przedstawiono również wyniki obliczeń uzyskane tym sposobem. Wyniki te są zgodne z intuicją inżynierską, co świadczy o poprawności ułożonego programu obliczeń.

Cytowanie w stylu APA: Chalecki, M. & Jemielita, G. (2014). Drgania własne mikroniejednorodnego pasma płytowego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (4), 317-331.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Chalecki & Jemielita, 2014), następne powołania: (Chalecki & Jemielita, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Chalecki, Marek, Grzegorz Jemielita. "Drgania własne mikroniejednorodnego pasma płytowego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 66 ser., vol. 23, nr 4, (2014): 317-331.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Chalecki, & Jemielita 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Chalecki_Jemielita_2014_PNIKS, author={Chalecki, Marek and Jemielita, Grzegorz}, title={Drgania własne mikroniejednorodnego pasma płytowego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN66/A1/art1.pdf}, year={2014}, volume={23 (4)}, number={66}, pages={317-331}}

Pełny tekst PDF


Go Back