Tytuł artykułu: Udokumentowane skutki oddziaływania aerozolu atmosferycznego na środowisko

Autorzy: ROGULA-KOZŁOWSKA, W., ROGULA-KOPIEC, P., MAJEWSKI, G.

Słowa kluczowe: aerozol atmosferyczny, skutki zdrowotne, toksyczność, dawka, klimat

Streszczenie: W pracy dokonano przeglądu dostępnych/opublikowanych prac dotyczących skutków oddziaływania aerozolu atmosferycznego na środowisko. Zapylenie powietrza atmosferycznego stanowi jeden z najważniejszych problemów zdrowotnych we wszystkich krajach uprzemysłowionych. Badania naukowe i studia epidemiologiczne pozwoliły stwierdzić, że powoduje on wiele groźnych skutków zdrowotnych, takich jak: przedwczesna śmierć, nasilenie astmy, ostre reakcje układu oddechowego (kaszel, trudności z oddychaniem lub bolesne oddychanie), osłabienie czynności płuc, objawiające się między innymi skróceniem oddechu i innych negatywnych skutków w środowisku. Stopień zagrożenia dla zdrowia ze strony wdychanych cząstek oraz siła oddziaływania tych cząstek na środowisko (klimat, widzialność) oprócz ich stężenia w powietrzu zależą także od wielkości cząstek. Liczba cząstek o określonych wielkościach w danym miejscu zależy od bardzo wielu czynników, ale głównie od pochodzenia pyłu zawieszonego w tym miejscu. Zatem także skład chemiczny cząstek zależy od pochodzenia pyłu w danym obszarze. Niezbędne wydaje się podjęcie badań, których wyniki pozwolą na ustalenie pochodzenia pyłu drobnego w większej liczbie obszarów miejskich i tłowych.

Cytowanie w stylu APA: Rogula-Kozłowska, W., Rogula-Kopiec, P. & Majewski, G. (2014). Udokumentowane skutki oddziaływania aerozolu atmosferycznego na środowisko. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (3), 290-303.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Rogula-Kozłowska, Rogula-Kopiec & Majewski, 2014), następne powołania: (Rogula-Kozłowska i inni, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Rogula-Kozłowska, Wioletta, Patrycja Rogula-Kopiec, Grzegorz Majewski. "Udokumentowane skutki oddziaływania aerozolu atmosferycznego na środowisko." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 65 ser., vol. 23, nr 3, (2014): 290-303.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Rogula-Kozłowska, Rogula-Kopiec, & Majewski 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Rogula-Kozłowska_Rogula-Kopiec_Majewski_2014_PNIKS, author={Rogula-Kozłowska, Wioletta and Rogula-Kopiec, Patrycja and Majewski, Grzegorz}, title={Udokumentowane skutki oddziaływania aerozolu atmosferycznego na środowisko.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN65/A9/art9.pdf}, year={2014}, volume={23 (3)}, number={65}, pages={290-303}}

Pełny tekst PDF


Go Back