Tytuł artykułu: Kartowanie geomorfologiczne i badania procesów rzeźbotwórczych w służbie gospodarki (z badań Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IGiPZ PAN w Krakowie)

Autorzy: STARKEL, L.

Słowa kluczowe: geomorfologia stosowana, erozja gleb, powódź, osuwisko

Streszczenie: Artykuł przedstawia historię geomorfologii stosowanej i jej osiągnięcia w środowisku naukowym Zakładu Geomorfologii i Hydrologii Gór i Wyżyn (obecnie Zakładu Badań Geośrodowiska) Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Omówione w artykule prace dotyczą bonitacji form i oceny współczesnych procesów, obejmują przede wszystkim obszar polskich Karpat i Wyżyny Śląsko-Krakowskiej. Odrębnym nurtem prac z geomorfologii stosowanej były badania w klimacie monsunowym prowadzone w Himalajach i na ich przedpolu modelowanym, gdzie często występowały intensywne opady.

Cytowanie w stylu APA: Starkel, L. (2014). Kartowanie geomorfologiczne i badania procesów rzeźbotwórczych w służbie gospodarki (z badań Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IGiPZ PAN w Krakowie). Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (3), 279-289.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Starkel, 2014), następne powołania: (Starkel, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Starkel, Leszek. "Kartowanie geomorfologiczne i badania procesów rzeźbotwórczych w służbie gospodarki (z badań Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IGiPZ PAN w Krakowie)." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 65 ser., vol. 23, nr 3, (2014): 279-289.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Starkel 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Starkel_2014_PNIKS, author={Starkel, Leszek}, title={Kartowanie geomorfologiczne i badania procesów rzeźbotwórczych w służbie gospodarki (z badań Zakładu Geomorfologii i Hydrologii IGiPZ PAN w Krakowie).}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN65/A8/art8.pdf}, year={2014}, volume={23 (3)}, number={65}, pages={279-289}}

Pełny tekst PDF


Go Back