Tytuł artykułu: Identyfikacja i ocena czynników wpływających na wydajność pracy robotników budowlanych

Autorzy: PLEBANKIEWICZ, E., JUSZCZYK, M., MALARA, J.

Słowa kluczowe: wydajność czasu pracy, roboty budowlane, czynniki wpływające na czas pracy

Streszczenie: Artykuł opisuje czynniki oddziaływujące na wydajność pracy robotników budowlanych. Został w nim zamieszczony przegląd aktualnej literatury światowej wraz z identyfikacją poszczególnych czynników. Poszczególne elementy zostały uporządkowane i sklasyfikowane do pięciu szerszych zbiorów. Do oceny istotności elementów wykorzystano ankietę wypełnianą przez pracowników nadzorujących inwestycje budowlane. Opinie zostały uśrednione i zaprezentowane na wykresie. Dokonano również oceny wyników pod kątem wielkości przedsiębiorstwa, w którym był zatrudniony respondent. Całość badań i ocen została ujęta w formie wniosków.

Cytowanie w stylu APA: Plebankiewicz, E., Juszczyk, M. & Malara, J. (2014). Identyfikacja i ocena czynników wpływających na wydajność pracy robotników budowlanych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (3), 271-278.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Plebankiewicz, Juszczyk & Malara, 2014), następne powołania: (Plebankiewicz i inni, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Plebankiewicz, Edyta, Michał Juszczyk, Jarosław Malara. "Identyfikacja i ocena czynników wpływających na wydajność pracy robotników budowlanych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 65 ser., vol. 23, nr 3, (2014): 271-278.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Plebankiewicz, Juszczyk, & Malara 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Plebankiewicz_Juszczyk_Malara_2014_PNIKS, author={Plebankiewicz, Edyta and Juszczyk, Michał and Malara, Jarosław}, title={Identyfikacja i ocena czynników wpływających na wydajność pracy robotników budowlanych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN65/A7/art7.pdf}, year={2014}, volume={23 (3)}, number={65}, pages={271-278}}

Pełny tekst PDF


Go Back