Tytuł artykułu: Porównanie średniej dobowej temperatury gleby porośniętej trawnikiem mierzonej i obliczanej metodami standardową i automatyczną

Autorzy: KAJEWSKA-SZKUDLAREK, J., ROJEK, M.

Słowa kluczowe: dekompozycja sezonowa, metoda automatyczna, stacja klasyczna, szeregi czasowe, średnie dobowe, temperatura gleby

Streszczenie: W pracy przedstawiono wyniki analizy średnich dobowych wartości temperatury gleby mierzonej termometrami rtęciowymi i czujnikami elektronicznymi w okresie 2000–2009 na terenie Obserwatorium Wrocław-Swojec. Średnie dobowe według metody klasycznej były obliczane na podstawie trzech dziennych pomiarów terminowych, natomiast według metody automatycznej w dwojaki sposób: z tych samych terminów, w których wykonywano obserwacje manualne oraz z 24 godzin. W celu odpowiedzi na pytanie, czy zmiana sposobu obliczania średnich dobowych wartości temperatury gleby może spowodować zmniejszenie różnic pomiędzy obiema metodami jej pomiaru, wykorzystano analizę regresji, częstość i istotność różnic oraz analizę szeregów czasowych (tj. analizę autokorelacji i dekompozycję sezonową).

Cytowanie w stylu APA: Kajewska-Szkudlarek, J. & Rojek, M. (2014). Porównanie średniej dobowej temperatury gleby porośniętej trawnikiem mierzonej i obliczanej metodami standardową i automatyczną. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (3), 250-260.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kajewska-Szkudlarek & Rojek, 2014), następne powołania: (Kajewska-Szkudlarek & Rojek, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Kajewska-Szkudlarek, Joanna, Marian Rojek. "Porównanie średniej dobowej temperatury gleby porośniętej trawnikiem mierzonej i obliczanej metodami standardową i automatyczną." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 65 ser., vol. 23, nr 3, (2014): 250-260.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kajewska-Szkudlarek, & Rojek 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kajewska-Szkudlarek_Rojek_2014_PNIKS, author={Kajewska-Szkudlarek, Joanna and Rojek, Marian}, title={Porównanie średniej dobowej temperatury gleby porośniętej trawnikiem mierzonej i obliczanej metodami standardową i automatyczną.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN65/A5/art5.pdf}, year={2014}, volume={23 (3)}, number={65}, pages={250-260}}

Pełny tekst PDF


Go Back