Tytuł artykułu: Geomorfologiczna i geofizyczna analiza uwarunkowań stateczności skarpy warszawskiej w rejonie Ursynowa

Autorzy: KACZMAREK, Ł.

Słowa kluczowe: stateczność skarpy, skarpa warszawska, tomografia elektrooporowa, metody numeryczne, Południowa Obwodnica Warszawy

Streszczenie: Reaktywacja procesów osuwiskowych na skarpie warszawskiej, w wyniku których doszło do poważnej awarii konstrukcji dwóch obiektów budowlanych, unaoczniła potrzebę aktualizacji analiz i oceny stateczności skarpy w tym obszarze. Obszar położony przy ulicach Orszady i Kiedacza jest zagrożony na skutek wzrostu wskaźnika intensywności zabudowy, a w przyszłości lokalizacji projektowanej Południowej Obwodnicy Warszawy. Przeprowadzona w niniejszej pracy analiza warunków stateczności skarpy została poprzedzona przeglądem materiałów archiwalnych pod kątem oceny warunków geologicznych oraz geomorfologicznych. Następnie wykonano pomiary tomografią elektrooporową (ERT). Ostatnim etapem prac były obliczenia współczynnika stateczności (F) metodą Bishopa. Rezultaty przeprowadzonych badań pozwoliły na ocenę stopnia zagrożenia procesami osuwiskowymi.

Cytowanie w stylu APA: Kaczmarek, Ł. (2014). Geomorfologiczna i geofizyczna analiza uwarunkowań stateczności skarpy warszawskiej w rejonie Ursynowa. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (3), 215-226.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kaczmarek, 2014), następne powołania: (Kaczmarek, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Kaczmarek, Łukasz. "Geomorfologiczna i geofizyczna analiza uwarunkowań stateczności skarpy warszawskiej w rejonie Ursynowa." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 65 ser., vol. 23, nr 3, (2014): 215-226.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kaczmarek 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kaczmarek_2014_PNIKS, author={Kaczmarek, Łukasz}, title={Geomorfologiczna i geofizyczna analiza uwarunkowań stateczności skarpy warszawskiej w rejonie Ursynowa.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN65/A2/art2.pdf}, year={2014}, volume={23 (3)}, number={65}, pages={215-226}}

Pełny tekst PDF


Go Back