Tytuł artykułu: Stateczność skarpy przy drodze powiatowej w Winnicy, w gminie Połaniec

Autorzy: RABARIJOELY, S., KUKAWSKA, K.

Słowa kluczowe: stateczność skarpy, Eurokod 7, granica równowagi, współczynnik stateczności, osuwisko, powierzchnia poślizgu

Streszczenie: W artykule przedstawiono analizę stateczności skarpy na długości 400 metrów przy drodze powiatowej w Winnicy, w gminie Połaniec. W pracy określono rodzaj gruntów zalegających na zboczu według normy PN-81/B-03020 oraz Eurokodu 7. Scharakteryzowano metody obliczeniowe: Morgensterna i Price’a, Bishopa, GLE, Janbu, Spencera, szwedzką i EC7, aby wyznaczyć wartości współczynnika stateczności F. Obliczono również współczynnik pewności, korzystając z wytycznych znajdujących się w Eurokodzie 7. W końcowym etapie pracy zestawiono otrzymane wyniki.

Cytowanie w stylu APA: Rabarijoely, S. & Kukawska, K. (2014). Stateczność skarpy przy drodze powiatowej w Winnicy, w gminie Połaniec. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (3), 304-313.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Rabarijoely & Kukawska, 2014), następne powołania: (Rabarijoely & Kukawska, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Rabarijoely, Simon, Klaudia Kukawska. "Stateczność skarpy przy drodze powiatowej w Winnicy, w gminie Połaniec." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 65 ser., vol. 23, nr 3, (2014): 304-313.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Rabarijoely, & Kukawska 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Rabarijoely_Kukawska_2014_PNIKS, author={Rabarijoely, Simon and Kukawska, Klaudia}, title={Stateczność skarpy przy drodze powiatowej w Winnicy, w gminie Połaniec.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN65/A10/art10.pdf}, year={2014}, volume={23 (3)}, number={65}, pages={304-313}}

Pełny tekst PDF


Go Back