Tytuł artykułu: Znaczenie analizy morfogenetycznej w ocenie wrażliwości środowiska gruntowo-wodnego na zanieczyszczenia antropogeniczne na obszarze Równiny Bielskiej

Autorzy: FALKOWSKA, E.

Słowa kluczowe: morfogeneza, zdolności izolacyjne, CEC, Równina Bielska

Streszczenie: Badania prowadzone na obszarze Równiny Bielskiej, ukształtowanej w trakcie zlodowacenia Warty, stadiału Wkry (Mojski, 1972; Lindner i Marks, 1999), wskazują, że osady budujące wyróżnione formy rzeźby terenu różnią się wartościami parametrów izolacyjnych (geochemicznych i filtracyjnych). Istnieje więc związek między morfogenezą tego postglacjalnego obszaru a zdolnościami do zatrzymywania zanieczyszczeń osadów budujących ich strefę przypowierzchniową. Powiązanie właściwości izolacyjnych osadów z ich układem przestrzennym i genezą pozwoliło także stworzyć dla tego typu obszaru klasyfikację zdolności izolacyjnych osadów budujących wydzielone formy rzeźby terenu.

Cytowanie w stylu APA: Falkowska, E. (2014). Znaczenie analizy morfogenetycznej w ocenie wrażliwości środowiska gruntowo-wodnego na zanieczyszczenia antropogeniczne na obszarze Równiny Bielskiej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 23 (3), 201-214.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Falkowska, 2014), następne powołania: (Falkowska, 2014)

Cytowanie w stylu Chicago: Falkowska, Ewa. "Znaczenie analizy morfogenetycznej w ocenie wrażliwości środowiska gruntowo-wodnego na zanieczyszczenia antropogeniczne na obszarze Równiny Bielskiej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 65 ser., vol. 23, nr 3, (2014): 201-214.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Falkowska 2014)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Falkowska_2014_PNIKS, author={Falkowska, Ewa}, title={Znaczenie analizy morfogenetycznej w ocenie wrażliwości środowiska gruntowo-wodnego na zanieczyszczenia antropogeniczne na obszarze Równiny Bielskiej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN65/A1/art1.pdf}, year={2014}, volume={23 (3)}, number={65}, pages={201-214}}

Pełny tekst PDF


Go Back