Tytuł artykułu: Wpływ chlorku sodu na zdolność kiełkowania nasion wybranych roślin warzywnych

Autorzy: MAZUR, Z., RADZIEMSKA, M., TOMASZEWSKA, Z., ŚWIĄTKOWSKI, Ł.

Słowa kluczowe: kiełkowanie, stres solny, chlorek sodu

Streszczenie: W artykule przedstawiono badania nad wpływem zasolenia chlorkiem sodu na kiełkowanie papryki, rzodkiewki, pomidora gruntowego i szklarniowego, sałaty masłowej, marchwi oraz ogórka. Konsekwencją nadmiernego skumulowania jonów chlorkowych i sodowych może być obumieranie całych roślin lub pojedynczych organów. Badania wykazały, że podwyższona zawartość chlorku sodu wpływała negatywnie na zdolność kiełkowania roślin wszystkich analizowanych gatunków. Roztwór wodny NaCl o przewodności właściwej 6 mS·cm–1 spowodował wyraźne obniżenie dynamiki kiełkowania nasion większości badanych gatunków, natomiast o przewodności 10 mS·cm–1 całkowicie zahamowała kiełkowanie nasion papryki, sałaty i pomidorów.

Cytowanie w stylu APA: Mazur, Z., Radziemska, M., Tomaszewska, Z. & Świątkowski, Ł. (2013). Wpływ chlorku sodu na zdolność kiełkowania nasion wybranych roślin warzywnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 444-453.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Mazur, Radziemska, Tomaszewska & Świątkowski, 2013), następne powołania: (Mazur i inni, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Mazur, Zbigniew, Maja Radziemska, Zofia Tomaszewska, Łukasz Świątkowski. "Wpływ chlorku sodu na zdolność kiełkowania nasion wybranych roślin warzywnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 444-453.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Mazur i inni 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Mazur_Radziemska_Tomaszewska_Świątkowski_2013_PNIKS, author={Mazur, Zbigniew and Radziemska, Maja and Tomaszewska, Zofia and Świątkowski, Łukasz}, title={Wpływ chlorku sodu na zdolność kiełkowania nasion wybranych roślin warzywnych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A9/art9.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={444-453}}

Pełny tekst PDF


Go Back