Tytuł artykułu: Interpretacja wyników rozpraszania ciśnienia wody w porach gruntu z badań CPTU pod kątem określania właściwości hydraulicznych podłoża gruntowego

Autorzy: ZAWADZKI, Ł., LECH, M.

Słowa kluczowe: przepuszczalność hydrauliczna, współczynnik filtracji, współczynnik konsolidacji, CPTU, badania terenowe

Streszczenie: W artykule przedstawiono metody wyznaczania właściwości filtracyjnych podłoża na podstawie badań rozpraszania ciśnienia wody w porach za pomocą sondowań statycznych CPTU. Pokazano podejścia interpretacyjne proponowane przez różnych autorów zarówno do analizy krzywych rozpraszania monotonicznego (standardowego), jak i krzywych charakteryzujących się dylatancyjnym (niestandardowym) przebiegiem rozpraszania powstałej nadwyżki ciśnienia. Przedstawiono także wyniki testów rozpraszania ciśnienia wody w porach gruntu uzyskane na terenie kampusu SGGW wraz z ich interpretacją i porównaniem wyników otrzymanych poprzez zastosowanie różnych podejść obliczeniowych. Ponadto dokonano porównania kilku podejść obliczeniowych ukazujące różnice w uzyskiwanych wynikach w zależności od zmienności parametrów stosowanych do obliczeń.

Cytowanie w stylu APA: Zawadzki, Ł. & Lech, M. (2013). Interpretacja wyników rozpraszania ciśnienia wody w porach gruntu z badań CPTU pod kątem określania właściwości hydraulicznych podłoża gruntowego. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 435-443.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Zawadzki & Lech, 2013), następne powołania: (Zawadzki & Lech, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Zawadzki, Łukasz, Mariusz Lech. "Interpretacja wyników rozpraszania ciśnienia wody w porach gruntu z badań CPTU pod kątem określania właściwości hydraulicznych podłoża gruntowego." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 435-443.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Zawadzki, & Lech 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Zawadzki_Lech_2013_PNIKS, author={Zawadzki, Łukasz and Lech, Mariusz}, title={Interpretacja wyników rozpraszania ciśnienia wody w porach gruntu z badań CPTU pod kątem określania właściwości hydraulicznych podłoża gruntowego.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A8/art8.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={435-443}}

Pełny tekst PDF


Go Back