Tytuł artykułu: Zastosowanie aparatu CBR do badań cyklicznych i wyznaczenia cyklicznego modułu sprężystości (MR)

Autorzy: GŁUCHOWSZKI, A.

Słowa kluczowe: CBR, cykliczne obciążanie, cykliczny moduł sprężystości (MR), cCBR, stabilizacja gruntów

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań wykonanych za pomocą cyklicznego aparatu CBR w celu wyznaczenia cyklicznego modułu sprężystości. Zaproponowano zastosowanie aparatury CBR do badań cyklicznych oraz przedstawiono wyniki badań cyklicznego modułu sprężystości (MR). Porównano wyniki badań cCBR oraz badań cyklicznych jednoosiowego ściskania.

Cytowanie w stylu APA: Głuchowszki, A. (2013). Zastosowanie aparatu CBR do badań cyklicznych i wyznaczenia cyklicznego modułu sprężystości (MR). Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 426-434.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Głuchowszki, 2013), następne powołania: (Głuchowszki, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Głuchowszki, Andrzej. "Zastosowanie aparatu CBR do badań cyklicznych i wyznaczenia cyklicznego modułu sprężystości (MR)." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 426-434.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Głuchowszki 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Głuchowszki_2013_PNIKS, author={Głuchowszki, Andrzej}, title={Zastosowanie aparatu CBR do badań cyklicznych i wyznaczenia cyklicznego modułu sprężystości (MR).}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A7/art7.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={426-434}}

Pełny tekst PDF


Go Back