Tytuł artykułu: Zachowanie ciągłości polityki przestrzennej gminy w zakresie tworzenia sieci ekologicznej na przykładzie gminy Góra Kalwaria

Autorzy: PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ, A., BRZANK, M.

Słowa kluczowe: sieć ekologiczna, korytarz ekologiczny, planowanie przestrzenne

Streszczenie: Celem pracy jest przedstawienie zagadnienia sieci ekologicznej w polityce przestrzennej gminy, przede wszystkim w aspekcie ciągłości i konsekwencji w wyznaczaniu zasięgu i przebiegu poszczególnych elementów sieci. Presja urbanizacji, różnego rodzaju bariery przestrzenne utrudniają zachowanie łączności ekologicznej, ale zachowanie zasady „continuum” w jej wyznaczaniu niewątpliwie zwiększa szansę jej realizacji. Problem ten został przedstawiony na przykładzie gminy Góra Kalwaria położonej w zasięgu przyrodniczych powiązań rangi krajowej i regionalnej (na której terenie wyznaczono dwa Obszary Natura 2000), a jednocześnie będącej w zasięgu silnego oddziaływania aglomeracji warszawskiej.

Cytowanie w stylu APA: Pawłat-Zawrzykraj, A. & Brzank, M. (2013). Zachowanie ciągłości polityki przestrzennej gminy w zakresie tworzenia sieci ekologicznej na przykładzie gminy Góra Kalwaria. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 402-412.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Pawłat-Zawrzykraj & Brzank, 2013), następne powołania: (Pawłat-Zawrzykraj & Brzank, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Pawłat-Zawrzykraj, Agata, Maciej Brzank. "Zachowanie ciągłości polityki przestrzennej gminy w zakresie tworzenia sieci ekologicznej na przykładzie gminy Góra Kalwaria." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 402-412.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Pawłat-Zawrzykraj, & Brzank 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Pawłat-Zawrzykraj_Brzank_2013_PNIKS, author={Pawłat-Zawrzykraj, Agata and Brzank, Maciej}, title={Zachowanie ciągłości polityki przestrzennej gminy w zakresie tworzenia sieci ekologicznej na przykładzie gminy Góra Kalwaria.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A5/art5.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={402-412}}

Pełny tekst PDF


Go Back