Tytuł artykułu: Zmienność przebiegu zjawisk lodowych na Wiśle w rejonie Bydgoszczy

Autorzy: GORĄCZKO, M.

Słowa kluczowe: zjawiska lodowe, Dolna Wisła, Bydgoski Węzeł Wodny

Streszczenie: W artykule dokonano analizy wyników obserwacji przebiegu zjawisk lodowych na Dolnej Wiśle, prowadzonych w latach 1946–2012, w reprezentatywnym dla tego odcinka rzeki przekroju wodowskazowym Bydgoszcz-Fordon. Ustalono, że począwszy od 1970 roku zlodzenie Dolnej Wisły przebiega w zdecydowanie łagodniejszy niż w przeszłości sposób. Wyraźnemu skróceniu uległ czas trwania zjawisk lodowych. Bardzo rzadko też dochodzi do całkowitego pokrycia rzeki lodem. Oznacza to istotne zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi zatorowej na Wiśle poniżej stopnia wodnego we Włocławku. Największe historyczne powodzie w dolnym biegu Wisły, podczas których odnotowano absolutne maksima wartości stanów wody, miały charakter zatorowy.

Cytowanie w stylu APA: Gorączko, M. (2013). Zmienność przebiegu zjawisk lodowych na Wiśle w rejonie Bydgoszczy. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 382-388.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gorączko, 2013), następne powołania: (Gorączko, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Gorączko, Marcin. "Zmienność przebiegu zjawisk lodowych na Wiśle w rejonie Bydgoszczy." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 382-388.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gorączko 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Gorączko_2013_PNIKS, author={Gorączko, Marcin}, title={Zmienność przebiegu zjawisk lodowych na Wiśle w rejonie Bydgoszczy.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A3/art3.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={382-388}}

Pełny tekst PDF


Go Back