Tytuł artykułu: Zastosowanie MES w projektowaniu geotechnicznym ziemnych budowli hydrotechnicznych

Autorzy: SKUTNIK, Z.

Słowa kluczowe: metoda elementów skończonych (MES), zapora ziemna, projektowanie geotechniczne

Streszczenie: W artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące wykorzystania metody elementów skończonych do modelowania i analiz numerycznych zjawisk mających wpływ na pracę konstrukcji hydrotechnicznych. Ocena stanu naprężenia i odkształcenia, analiza filtracji czy stateczności konstrukcji to najważniejsze zdania, które inżynier musi rozwiązać, projektując zaporę ziemną, wał przeciwpowodziowy czy inną konstrukcję hydrotechniczną. W artykule podkreślono niektóre zasługi nieżyjącego już dr. inż. Romana Kamińskiego, który wniósł ogromny wkład zarówno w rozwój, jak i we wdrażanie do geotechniki programów numerycznych wykorzystujących MES. Posługując się językiem Eurokodu 7, projektowanie geotechniczne nie jest obecnie możliwe bez wykorzystania metod numerycznych, opartych na MES.

Cytowanie w stylu APA: Skutnik, Z. (2013). Zastosowanie MES w projektowaniu geotechnicznym ziemnych budowli hydrotechnicznych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 511-520.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Skutnik, 2013), następne powołania: (Skutnik, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Skutnik, Zdzisław. "Zastosowanie MES w projektowaniu geotechnicznym ziemnych budowli hydrotechnicznych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 511-520.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Skutnik 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Skutnik_2013_PNIKS, author={Skutnik, Zdzisław}, title={Zastosowanie MES w projektowaniu geotechnicznym ziemnych budowli hydrotechnicznych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A16/art16.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={511-520}}

Pełny tekst PDF


Go Back