Tytuł artykułu: Wpływ uwarunkowań środowiskowych na koszty realizacji inwestycji drogowych na przykładzie przebudowy odcinka drogi krajowej S7

Autorzy: GRADOWSKA, A., POŁOŃSKI, M.

Słowa kluczowe: droga krajowa, ochrona środowiska, wymogi techniczne, obiekty inżynieryjne, koszty realizacji

Streszczenie: Na przykładzie przebudowy drogi krajowej S7 omówiono sposoby ochrony środowiska przy realizacji drogowych obiektów inżynierskich. Zastosowane rozwiązania techniczne zostały dobrane zgodnie z obowiązującym prawem dla konkretnych uwarunkowań środowiskowych istniejących wzdłuż przykładowych odcinków drogi. Na ich podstawie wyróżniono elementy, które podlegają ochronie oraz urządzenia (systemy) służące do ich ochrony. Następnie przeprowadzono analizę finansową kosztów realizacji inwestycji, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów zabezpieczeń służących ochronie środowiska. Wykazano znaczny udział kosztów wykonania ekranów akustycznych. Zwrócono uwagę na konieczność wykonywania prac konserwacyjnych i pielęgnacji zieleni w trakcie eksploatacji omawianych obiektów, jako niezbędny element skuteczności zaprojektowanych i wykonanych zabezpieczeń.

Cytowanie w stylu APA: Gradowska, A. & Połoński, M. (2013). Wpływ uwarunkowań środowiskowych na koszty realizacji inwestycji drogowych na przykładzie przebudowy odcinka drogi krajowej S7. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 472-486.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gradowska & Połoński, 2013), następne powołania: (Gradowska & Połoński, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Gradowska, Anna, Mieczysław Połoński. "Wpływ uwarunkowań środowiskowych na koszty realizacji inwestycji drogowych na przykładzie przebudowy odcinka drogi krajowej S7." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 472-486.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gradowska, & Połoński 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Gradowska_Połoński_2013_PNIKS, author={Gradowska, Anna and Połoński, Mieczysław}, title={Wpływ uwarunkowań środowiskowych na koszty realizacji inwestycji drogowych na przykładzie przebudowy odcinka drogi krajowej S7.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A12/art12.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={472-486}}

Pełny tekst PDF


Go Back