Tytuł artykułu: Aktywne metody ochrony zwierząt wzdłuż linii kolejowych na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000

Autorzy: KOWAL, P., JASIŃSKA, K., BABIŃSKA-WERKA, J.

Słowa kluczowe: linie kolejowe, aktywne metody ochrony zwierząt, sygnalizacja akustyczna, sygnalizacja optyczna, urządzenia zabezpieczające zwierzęta

Streszczenie: Praca miała na celu zebranie i przedstawienie możliwych do wykorzystania metod aktywnej ochrony zwierząt wzdłuż szlaków kolejowych na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Skupiono się na koncepcji urządzeń, zasadzie działania oraz na ich skuteczności. Wykorzystując sprawdzone w terenie metody aktywnej ochrony zwierząt, które dzięki bodźcom wpływają na ich zmysły, możemy pozytywnie wpłynąć na poprawę integralności i spójności sieci Natura 2000. Dzięki ich stosowaniu nie tworzymy sztucznych barier rozdzielających środowisko na odrębne płaty środowiskowe oraz zapewniamy drożność korytarzy migracyjnych dla przemieszczających się zwierząt. W chwili obecnej dostępnymi metodami aktywnej ochrony zwierząt są systemy optyczne zwane wilczymi oczami, akustyczne – gwizdki ultradźwiękowe, urządzenia UOZ-1 oraz systemy optyczno-akustyczne będące modyfi kacją systemów akustycznych i optycznych.

Cytowanie w stylu APA: Kowal, P., Jasińska, K. & Babińska-Werka, J. (2013). Aktywne metody ochrony zwierząt wzdłuż linii kolejowych na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 463-471.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kowal, Jasińska & Babińska-Werka, 2013), następne powołania: (Kowal i inni, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Kowal, Piotr, Karolina Jasińska, Joanna Babińska-Werka. "Aktywne metody ochrony zwierząt wzdłuż linii kolejowych na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 463-471.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kowal, Jasińska, & Babińska-Werka 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kowal_Jasińska_Babińska-Werka_2013_PNIKS, author={Kowal, Piotr and Jasińska, Karolina and Babińska-Werka, Joanna}, title={Aktywne metody ochrony zwierząt wzdłuż linii kolejowych na obszarach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A11/art11.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={463-471}}

Pełny tekst PDF


Go Back