Tytuł artykułu: Weryfikacja krzywej natężenia przepływu w przekroju wodowskazowym na rzece Uszwicy

Autorzy: MICHALEC, B., TARNAWSKI, M., MAJERCZYK, A., WACHULEC, K.

Słowa kluczowe: wodowskaz, krzywa natężenia przepływu, przepływ nienaruszalny

Streszczenie: Kontrolowanie przepływów niskich, w tym przepływu nienaruszalnego, jest szczególnie ważne w przypadku intensywnego poboru wody z cieku. Celem pracy była weryfikacja krzywej natężenia przepływu opracowanej dla przekroju wodowskazowego zlokalizowanego w km 37+257 rzeki Uszwicy, poniżej jazu stałego piętrzącego wodę dla potrzeb pobliskiego browaru. W pracy przedstawiono wyniki pomiarów geodezyjnych i hydrometrycznych wykonanych jesienią w okresie 2009–2011. Wyniki te porównano z wynikami badań z okresu 2006–2008. Pomiary geodezyjne wykazały brak stałości przekroju poprzecznego. Wyznaczone natężenia przepływu pozwoliły na opracowanie krzywych natężenia przepływu według równania Bubendeya. Zmiany przekroju poprzecznego, spadku lokalnego dna i zmiany położenia zera wodowskazowego wpłynęły na zmianę równania krzywej natężenia przepływu. Określono wpływ zmian morfologicznych koryta rzeki na rejestrację przepływu nienaruszalnego i opracowano nowe krzywe natężenia przepływu. Wykazano tym samym, że krzywa natężenia przepływu powinna być systematycznie uaktualniana dla każdego posterunku wodowskazowego.

Cytowanie w stylu APA: Michalec, B., Tarnawski, M., Majerczyk, A. & Wachulec, K. (2013). Weryfikacja krzywej natężenia przepływu w przekroju wodowskazowym na rzece Uszwicy. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 454-462.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Michalec, Tarnawski, Majerczyk & Wachulec, 2013), następne powołania: (Michalec i inni, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Michalec, Bogusław, Marek Tarnawski, Agata Majerczyk, Katarzyna Wachulec. "Weryfikacja krzywej natężenia przepływu w przekroju wodowskazowym na rzece Uszwicy." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 454-462.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Michalec i inni 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Michalec_Tarnawski_Majerczyk_Wachulec_2013_PNIKS, author={Michalec, Bogusław and Tarnawski, Marek and Majerczyk, Agata and Wachulec, Katarzyna}, title={Weryfikacja krzywej natężenia przepływu w przekroju wodowskazowym na rzece Uszwicy.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A10/art10.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={454-462}}

Pełny tekst PDF


Go Back