Tytuł artykułu: Wpływ małych elektrowni wodnych na dynamikę zmian stanu, przepływu i temperatury wód powierzchniowych i gruntowych – studium przypadku w dolinie rzeki Słupi

Autorzy: JAROSIEWICZ, A., OBOLEWSKI, K.

Słowa kluczowe: ekosystem rzeczny, elektrownie wodne, antropopresja, poziom wód

Streszczenie: Celem pracy było określenie wpływu systemu czterech elektrowni wodnych na dynamikę zmian przepływu, stanu i temperatury wód powierzchniowych i gruntowych w zlewni rzeki Słupi. Przeanalizowano dobowe zmiany poziomu lustra wody, prędkości przepływu i temperatury wód rzeki Słupi na wodowskazie zlokalizowanym około 25 km poniżej systemu elektrowni. Określono również zakres dobowych zmian poziomu i temperatury wód gruntowych w dolinie rzeki. Na podstawie przeprowadzonych analiz ustalono, że rzeka Słupia poniżej ciągu elektrowni wodnych charakteryzuje się wyrównanym stanem wód (średnie dobowe zmiany z wielolecia poniżej 0,1 m) i stabilnym przepływem (dobowy współczynnik zmienności przepływu około 20%), a zmienność temperaturowa (średnio 0,5°C przez 24 h) spowodowana jest przede wszystkim czynnikami klimatycznymi. Średnie dobowe stany wód gruntowych, wyniosły poniżej 0,1 m, a zmiany temperatury nie przekroczyły 0,2°C. Mimo tego iż dolina rzeki Słupi została bezsprzecznie zmieniona na skutek powstających zabudowań hydrotechnicznych, to po około 100 latach sprzyjające warunki pozwoliły na osiągnięcie pewnej stabilizacji ekosystemów.

Cytowanie w stylu APA: Jarosiewicz, A. & Obolewski, K. (2013). Wpływ małych elektrowni wodnych na dynamikę zmian stanu, przepływu i temperatury wód powierzchniowych i gruntowych – studium przypadku w dolinie rzeki Słupi. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (4), 363-373.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Jarosiewicz & Obolewski, 2013), następne powołania: (Jarosiewicz & Obolewski, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Jarosiewicz, Anna, Krystian Obolewski. "Wpływ małych elektrowni wodnych na dynamikę zmian stanu, przepływu i temperatury wód powierzchniowych i gruntowych – studium przypadku w dolinie rzeki Słupi." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 62 ser., vol. 22, nr 4, (2013): 363-373.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Jarosiewicz, & Obolewski 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Jarosiewicz_Obolewski_2013_PNIKS, author={Jarosiewicz, Anna and Obolewski, Krystian}, title={Wpływ małych elektrowni wodnych na dynamikę zmian stanu, przepływu i temperatury wód powierzchniowych i gruntowych – studium przypadku w dolinie rzeki Słupi.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN62/A1/art1.pdf}, year={2013}, volume={22 (4)}, number={62}, pages={363-373}}

Pełny tekst PDF


Go Back