Tytuł artykułu: Biosorpcja z wykorzystaniem biomasy alg jako metoda usuwania jonów Cr(VI) i Cr(III) ze ścieków przemysłowych. Przegląd literatury

Autorzy: URBAŃSKA, M.

Słowa kluczowe: chrom, oczyszczanie ścieków, biosorpcja, algi

Streszczenie: Działalność przemysłowa przyczynia się do powstawania dużej ilości odpadów i ścieków zawierających metale ciężkie, w tym związków chromu. Szczególnie istotne jest usuwanie ze środowiska przyrodniczego jonów chromu(VI), z uwagi na ich kancerogenny i teratogenny charakter. Tradycyjne sposoby oczyszczania ścieków przemysłowych są drogie i mało skuteczne, zwłaszcza przy niskich stężeniach zanieczyszczeń. Poszukuje się więc nowych, tańszych i prostszych metod. Rozwiązaniem może być biosorpcja oparta na wiązaniu jonów metali ciężkich z roztworów wodnych przez łatwą i tanią w uzyskaniu biomasę organizmów martwych. W pracy przedstawiono przegląd ważniejszych pozycji literaturowych dotyczących usuwania jonów Cr(VI) i Cr(III) z roztworów wodnych z wykorzystaniem biomasy alg.

Cytowanie w stylu APA: Urbańska, M. (2013). Biosorpcja z wykorzystaniem biomasy alg jako metoda usuwania jonów Cr(VI) i Cr(III) ze ścieków przemysłowych. Przegląd literatury. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (3), 323-335.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Urbańska, 2013), następne powołania: (Urbańska, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Urbańska, Małgorzata. "Biosorpcja z wykorzystaniem biomasy alg jako metoda usuwania jonów Cr(VI) i Cr(III) ze ścieków przemysłowych. Przegląd literatury." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 61 ser., vol. 22, nr 3, (2013): 323-335.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Urbańska 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Urbańska_2013_PNIKS, author={Urbańska, Małgorzata}, title={Biosorpcja z wykorzystaniem biomasy alg jako metoda usuwania jonów Cr(VI) i Cr(III) ze ścieków przemysłowych. Przegląd literatury.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN61/A9/art9.pdf}, year={2013}, volume={22 (3)}, number={61}, pages={323-335}}

Pełny tekst PDF


Go Back