Tytuł artykułu: Ocena wybranych technologii stosowanych w przydomowych systemach oczyszczania ścieków na podstawie słów kluczowych inżynierii ekologicznej

Autorzy: KARCZMARCZYK, A.

Słowa kluczowe: energia, inżynieria ekologiczna, odpady, przydomowe oczyszczalnie, szkody w środowisku, ścieki, zasoby

Streszczenie: Minimalizacja zużycia energii i zasobów, produkcji odpadów oraz szkód wywołanych w środowisku jest kluczowa w przypadku technologii, które nie tylko rozwiązują problemy środowiskowe, ale również minimalizują obciążenie środowiska, czyli technologii zrównoważonych. Na podstawie słów kluczowych stosowanych w inżynierii ekologicznej przeprowadzono ocenę i porównanie popularnych technologii oczyszczania ścieków w systemach przydomowych. Najlepszą ocenę uzyskały oczyszczalnia hydrofitowa z przepływem podpowierzchniowym pionowym i filtr piaskowy pionowy. Największy wpływ na wynik oceny miało zużycie energii.

Cytowanie w stylu APA: Karczmarczyk, A. (2013). Ocena wybranych technologii stosowanych w przydomowych systemach oczyszczania ścieków na podstawie słów kluczowych inżynierii ekologicznej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (3), 311-322.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Karczmarczyk, 2013), następne powołania: (Karczmarczyk, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Karczmarczyk, Agnieszka. "Ocena wybranych technologii stosowanych w przydomowych systemach oczyszczania ścieków na podstawie słów kluczowych inżynierii ekologicznej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 61 ser., vol. 22, nr 3, (2013): 311-322.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Karczmarczyk 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Karczmarczyk_2013_PNIKS, author={Karczmarczyk, Agnieszka}, title={Ocena wybranych technologii stosowanych w przydomowych systemach oczyszczania ścieków na podstawie słów kluczowych inżynierii ekologicznej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN61/A8/art8.pdf}, year={2013}, volume={22 (3)}, number={61}, pages={311-322}}

Pełny tekst PDF


Go Back