Tytuł artykułu: Ocena stateczności zapory ziemnej zbiornika Nielisz z wykorzystaniem metody elementów skończonych

Autorzy: RYTEL, P.

Słowa kluczowe: zapora, stateczność, metoda elementów skończonych, Plaxis v.8.5

Streszczenie: Tematem pracy jest ocena stateczności zapory ziemnej zbiornika Nielisz. Omówiono analizę stateczności wykorzystującą metodę elementów skończonych (MES). Podjęto problematykę doboru parametrów do obliczeń współczynnika stateczności. Analizę stateczności zapory Nielisz wykonano za pomocą programu Plaxis (Holandia). Wartości współczynnika stateczności z obliczeń MES są większe od 1,5 (co jest zgodne z wymogami stawianymi ziemnym budowlom hydrotechnicznym), z wyjątkiem fazy usunięcia ławek i nasypu przeciążeniowego i nadbudowy korony do rzędnej 199,0 m n.p.m. oraz przy pierwszym niekontrolowanym piętrzeniu. Zapora ziemna zachowuje odpowiednią stateczność.

Cytowanie w stylu APA: Rytel, P. (2013). Ocena stateczności zapory ziemnej zbiornika Nielisz z wykorzystaniem metody elementów skończonych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (3), 301-310.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Rytel, 2013), następne powołania: (Rytel, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Rytel, Paweł. "Ocena stateczności zapory ziemnej zbiornika Nielisz z wykorzystaniem metody elementów skończonych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 61 ser., vol. 22, nr 3, (2013): 301-310.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Rytel 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Rytel_2013_PNIKS, author={Rytel, Paweł}, title={Ocena stateczności zapory ziemnej zbiornika Nielisz z wykorzystaniem metody elementów skończonych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN61/A7/art7.pdf}, year={2013}, volume={22 (3)}, number={61}, pages={301-310}}

Pełny tekst PDF


Go Back