Tytuł artykułu: Ocena niezwilżalności w wybranych glebach organicznych saprowo-murszowych

Autorzy: HEWELKE, E.

Słowa kluczowe: gleba organiczna saprowo-murszowa, niezwilżalność, wilgotność gleby, WDPT

Streszczenie: Głównym celem badań jest analiza zjawiska hydrofobowości w glebie torfowo-murszowej. Badania zostały przeprowadzone w odwodnionych, użytkowanych łąkowo profilach gleby saprowo-murszowej, zlokalizowanych w środkowym Basenie Biebrzy. Przeprowadzono ocenę zwilżalności gleby, wykorzystując test czasu wsiąkania kropli wody (WDPT) i alkoholu (MT). Badania wykazały silną zależność hydrofobowości od uwilgotnienia gleby. Wartości wyników potencjalnej niezwilżalności są znacznie większe niż dla większości gleb mineralnych.

Cytowanie w stylu APA: Hewelke, E. (2013). Ocena niezwilżalności w wybranych glebach organicznych saprowo-murszowych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (3), 281-289.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Hewelke, 2013), następne powołania: (Hewelke, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Hewelke, Edyta. "Ocena niezwilżalności w wybranych glebach organicznych saprowo-murszowych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 61 ser., vol. 22, nr 3, (2013): 281-289.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Hewelke 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Hewelke_2013_PNIKS, author={Hewelke, Edyta}, title={Ocena niezwilżalności w wybranych glebach organicznych saprowo-murszowych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN61/A5/art5.pdf}, year={2013}, volume={22 (3)}, number={61}, pages={281-289}}

Pełny tekst PDF


Go Back