Tytuł artykułu: Struktura ekologiczna krajobrazu jako podstawa wyznaczenia sieci ekologicznej na przykładzie gminy Góra Kalwaria

Autorzy: BRZANK, M., PAWŁAT-ZAWRZYKRAJ, A.

Słowa kluczowe: sieć ekologiczna, jednostki przestrzenno-krajobrazowe, model ekologiczno-przestrzenny krajobrazu, korytarz ekologiczny, łączność ekologiczna

Streszczenie: W pracy przedstawiono strukturę ekologiczną krajobrazu gminy Góra Kalwaria. W tym celu wyznaczono jednostki przestrzennokrajobrazowe, zaproponowano teoretyczny model ekologiczno-przestrzenny krajobrazu tzw. złożony osiowo-mozaikowy podtyp dolinowo-leśny graniczny, a następnie wyznaczono obszary węzłowe oraz sieć korytarzy ekologicznych różnego rzędu. Analiza przebiegu oraz rangi wskazanych elementów sieci pozwoliła zaproponować szereg rozwiązań umożliwiających zachowanie istniejącej, a miejscami wzmocnienie ciągłości ekologicznej gminy, szczególnie zagrożonej w skutek wzrastającej antropopresji.

Cytowanie w stylu APA: Brzank, M. & Pawłat-Zawrzykraj, A. (2013). Struktura ekologiczna krajobrazu jako podstawa wyznaczenia sieci ekologicznej na przykładzie gminy Góra Kalwaria. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (3), 262-272.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Brzank & Pawłat-Zawrzykraj, 2013), następne powołania: (Brzank & Pawłat-Zawrzykraj, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Brzank, Maciej, Agata Pawłat-Zawrzykraj. "Struktura ekologiczna krajobrazu jako podstawa wyznaczenia sieci ekologicznej na przykładzie gminy Góra Kalwaria." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 61 ser., vol. 22, nr 3, (2013): 262-272.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Brzank, & Pawłat-Zawrzykraj 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Brzank_Pawłat-Zawrzykraj_2013_PNIKS, author={Brzank, Maciej and Pawłat-Zawrzykraj, Agata}, title={Struktura ekologiczna krajobrazu jako podstawa wyznaczenia sieci ekologicznej na przykładzie gminy Góra Kalwaria.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN61/A3/art3.pdf}, year={2013}, volume={22 (3)}, number={61}, pages={262-272}}

Pełny tekst PDF


Go Back