Tytuł artykułu: Wykorzystanie technologii ORC w celu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych

Autorzy: PAPIEROWSKA, E., CHACZYKOWSKI, M.

Słowa kluczowe: organiczny obieg Rankine’a, odnawialne źródła energii, organiczne czynniki robocze

Streszczenie: Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii odgrywa znaczącą rolę w polityce energetycznej kraju przede wszystkim w realizacji postawionych przez Unię Europejską zobowiązań ekologicznych. W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania technologii ORC, opartej na organicznym obiegu Rankine’a, w celu poprawy sprawności procesu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, takich jak: instalacje solarne, biomasa oraz wody geotermalne. Przedstawiono również problem doboru odpowiedniego czynnika roboczego, który zależny jest od konkretnej aplikacji oraz od dostępnego źródła ciepła.

Cytowanie w stylu APA: Papierowska, E. & Chaczykowski, M. (2013). Wykorzystanie technologii ORC w celu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (3), 336-347.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Papierowska & Chaczykowski, 2013), następne powołania: (Papierowska & Chaczykowski, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Papierowska, Ewa, Maciej Chaczykowski. "Wykorzystanie technologii ORC w celu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 61 ser., vol. 22, nr 3, (2013): 336-347.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Papierowska, & Chaczykowski 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Papierowska_Chaczykowski_2013_PNIKS, author={Papierowska, Ewa and Chaczykowski, Maciej}, title={Wykorzystanie technologii ORC w celu wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN61/A10/art10.pdf}, year={2013}, volume={22 (3)}, number={61}, pages={336-347}}

Pełny tekst PDF


Go Back