Tytuł artykułu: Porównanie warunków termicznych wód rzek Raby i Świdra

Autorzy: ŁASZEWSKI, M., JELEŃSKI, P.

Słowa kluczowe: temperatura wody, parametry termiczne, Raba, Świder, pstrąg potokowy

Streszczenie: W pracy, na podstawie danych pomiarowych uzyskanych z cyfrowych rejestratorów w roku hydrologicznym 2012, przedstawiono zakres i zmienność temperatury wody Raby w Myślenicach i Świdra w Wólce Mlądzkiej. Porównanie wyznaczonych parametrów statystycznych pozwoliło stwierdzić istotne zróżnicowanie warunków termicznych obydwu rzek, szczególnie w miesiącach zimowych oraz letnich. Na potrzeby opracowania określono także wartości parametrów ekologicznych, uwzględniających wymagania termiczne pstrąga potokowego. Wykazały one, iż wody Świdra odznaczają się zdecydowanie korzystniejszymi warunkami termicznymi do bytowania tych cennych ryb zimnolubnych, co może mieć istotne implikacje dla gospodarki rybacko-wędkarskiej.

Cytowanie w stylu APA: Łaszewski, M. & Jeleński, P. (2013). Porównanie warunków termicznych wód rzek Raby i Świdra. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 22 (3), 239-248.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Łaszewski & Jeleński, 2013), następne powołania: (Łaszewski & Jeleński, 2013)

Cytowanie w stylu Chicago: Łaszewski, Maksym, Paweł Jeleński. "Porównanie warunków termicznych wód rzek Raby i Świdra." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 61 ser., vol. 22, nr 3, (2013): 239-248.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Łaszewski, & Jeleński 2013)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Łaszewski_Jeleński_2013_PNIKS, author={Łaszewski, Maksym and Jeleński, Paweł}, title={Porównanie warunków termicznych wód rzek Raby i Świdra.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN61/A1/art1.pdf}, year={2013}, volume={22 (3)}, number={61}, pages={239-248}}

Pełny tekst PDF


Go Back