Tytuł artykułu: Analiza i ocena występowania błędów w wykonawstwie izolacji termicznej w budynkach jednorodzinnych na podstawie badań kamerą termowizyjną

Autorzy: RUTKOWSKA, G., KLEPAK, O.

Słowa kluczowe: termowizja, izolacja termiczna, błędy wykonawstwa izolacji termicznych, mostek termiczny

Streszczenie: W artykule przestawiono analizę i ocenę występowania błędów w wykonastwie izolacji termicznej w domu jednorodzinnym na podstawie badań termograficznych. Badania terenowe przeprowadzono zgodnie z PN-EN 13187 Właściwości cieplne budynków. Jakościowa detekcja wad cieplnych w obudowie budynku. Metoda podczerwieni. Otrzymane podczas badania kamerą termowizyjną termogramy poddano analizie i oceniono jakość wykonania izolacji termicznej poszczególnych elementów budynku.

Cytowanie w stylu APA: Rutkowska, G. & Klepak, O. (2012). Analiza i ocena występowania błędów w wykonawstwie izolacji termicznej w budynkach jednorodzinnych na podstawie badań kamerą termowizyjną. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (3), 213-224.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Rutkowska & Klepak, 2012), następne powołania: (Rutkowska & Klepak, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Rutkowska, Gabriela, Olga Klepak. "Analiza i ocena występowania błędów w wykonawstwie izolacji termicznej w budynkach jednorodzinnych na podstawie badań kamerą termowizyjną." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 57 ser., vol. 21, nr 3, (2012): 213-224.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Rutkowska, & Klepak 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Rutkowska_Klepak_2012_PNIKS, author={Rutkowska, Gabriela and Klepak, Olga}, title={Analiza i ocena występowania błędów w wykonawstwie izolacji termicznej w budynkach jednorodzinnych na podstawie badań kamerą termowizyjną.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN57/A8/art8.pdf}, year={2012}, volume={21 (3)}, number={57}, pages={213-224}}

Pełny tekst PDF


Go Back