Tytuł artykułu: Wpływ ustawień opcji programu MS Project na sposób aktualizacji harmonogramu i wyznaczanie wskaźników wartości wypracowanej

Autorzy: POŁOŃSKI, M., ZIÓŁKOWSKA, A.

Słowa kluczowe: opcje programu MS Project, harmonogram, aktualizacja harmonogramu, metoda EVM

Streszczenie: Głównym zadaniem każdego kierownika projektu jest zakończenie go z zyskiem oraz w założonym terminie. Aby to osiągnąć, należy na bieżąco śledzić koszty i terminy realizacji. Metodologią, którą można wykorzystać w celu monitorowania projektu, jest metoda EVM, a narzędziem, za pomocą którego będą uzyskiwane wyniki, na przykład program MS Project. W artykule opisano podstawowe założenia metody oraz opcje programu, które mają zasadniczy wpływ na wyznaczanie wskaźników metody EVM.

Cytowanie w stylu APA: Połoński, M. & Ziółkowska, A. (2012). Wpływ ustawień opcji programu MS Project na sposób aktualizacji harmonogramu i wyznaczanie wskaźników wartości wypracowanej. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (3), 195-212.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Połoński & Ziółkowska, 2012), następne powołania: (Połoński & Ziółkowska, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Połoński, Mieczysław, Aneta Ziółkowska. "Wpływ ustawień opcji programu MS Project na sposób aktualizacji harmonogramu i wyznaczanie wskaźników wartości wypracowanej." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 57 ser., vol. 21, nr 3, (2012): 195-212.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Połoński, & Ziółkowska 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Połoński_Ziółkowska_2012_PNIKS, author={Połoński, Mieczysław and Ziółkowska, Aneta}, title={Wpływ ustawień opcji programu MS Project na sposób aktualizacji harmonogramu i wyznaczanie wskaźników wartości wypracowanej.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN57/A7/art7.pdf}, year={2012}, volume={21 (3)}, number={57}, pages={195-212}}

Pełny tekst PDF


Go Back