Tytuł artykułu: Grunty – przykład materiałów z pamięcią

Autorzy: RABARIJOELY, S., GARBULEWSKI, K.

Słowa kluczowe: historia naprężenia, grunty prekonsolidowane, współczynnik OCR, badania CPT/DMT

Streszczenie: W artykule przedstawiono genezę i ogólną charakterystykę gruntów występujących w Polsce oraz metody badań laboratoryjnych i terenowych (CPT/DMT) wykonywanych w celu określenia naprężenia prekonsolidacji (σ’p) i współczynnika prekonsolidacji (OCR). Ponadto artykuł zawiera wyniki badań warunków geotechnicznych posadowienia obiektów kampusu SGGW. Analiza genezy i właściwości gruntów występujących w Polsce i wyniki badań podłoża obiektów na Kampusie SGGW uzasadniają propozycję włączenia gruntów do grupy materiałów z pamięcią.

Cytowanie w stylu APA: Rabarijoely, S. & Garbulewski, K. (2012). Grunty – przykład materiałów z pamięcią. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (3), 182-194.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Rabarijoely & Garbulewski, 2012), następne powołania: (Rabarijoely & Garbulewski, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Rabarijoely, Simon, Kazimierz Garbulewski. "Grunty – przykład materiałów z pamięcią." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 57 ser., vol. 21, nr 3, (2012): 182-194.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Rabarijoely, & Garbulewski 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Rabarijoely_Garbulewski_2012_PNIKS, author={Rabarijoely, Simon and Garbulewski, Kazimierz}, title={Grunty – przykład materiałów z pamięcią.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN57/A6/art6.pdf}, year={2012}, volume={21 (3)}, number={57}, pages={182-194}}

Pełny tekst PDF


Go Back