Tytuł artykułu: Analiza wpływu dokładności numerycznego modelu powierzchni terenu na obliczanie objętości mas ziemnych przy projektowaniu obiektów inżynierskich

Autorzy: WYSOCKI, J., ORŁOWSKI, P.

Słowa kluczowe: numeryczne modele powierzchni terenu, obliczanie objętości mas ziemnych

Streszczenie: Artykuł prezentuje zagadnienie wpływu dokładności NMT na obliczanie objętości mas ziemnych metodą siatki kwadratów. Analizy ilustrujące omawiane zagadnienie przeprowadzono w różnych wariantach, przyjmując różne wartości kąta nachylenia terenu (α = 1, 2, 4 i 6g ), różne wymiary siatek kwadratów (D = 5, 10, 25, 50, 75 i 100 m), a wysokości punktów narożnych siatek zostały oszacowane z różnymi błędami średnimi. Wyniki przeprowadzonych analiz mogą być pomocne użytkownikom przy wyborze optymalnego dla określonych potrzeb zbioru NMT, na przykład ze zbiorów danych geodezyjnych gromadzonych w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym.

Cytowanie w stylu APA: Wysocki, J. & Orłowski, P. (2012). Analiza wpływu dokładności numerycznego modelu powierzchni terenu na obliczanie objętości mas ziemnych przy projektowaniu obiektów inżynierskich. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (2), 58-64.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Wysocki & Orłowski, 2012), następne powołania: (Wysocki & Orłowski, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Wysocki, Jerzy, Paweł Orłowski. "Analiza wpływu dokładności numerycznego modelu powierzchni terenu na obliczanie objętości mas ziemnych przy projektowaniu obiektów inżynierskich." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 56 ser., vol. 21, nr 2, (2012): 58-64.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Wysocki, & Orłowski 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Wysocki_Orłowski_2012_PNIKS, author={Wysocki, Jerzy and Orłowski, Paweł}, title={Analiza wpływu dokładności numerycznego modelu powierzchni terenu na obliczanie objętości mas ziemnych przy projektowaniu obiektów inżynierskich.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN56/A6/art6.pdf}, year={2012}, volume={21 (2)}, number={56}, pages={58-64}}

Pełny tekst PDF


Go Back