Tytuł artykułu: Zastosowanie rozwiązań architektonicznych przy termomodernizacji istniejącej zabudowy na terenach wiejskich

Autorzy: GÓRECKA, M.

Słowa kluczowe: dom mieszkalny na wsi, architektura, termomodernizacja

Streszczenie: W artykule omówiono na wstępie pojęcie termomodernizacji, sposoby jej realizacji oraz powody wdrażania w domach mieszkalnych na wsi, które w większości nie spełniają obecnych zaostrzonych wymogów w zakresie racjonalnego zużycia energii. Najważniejszą przyczyną nadmiernego zużycia ciepła są przede wszystkim jego straty przez komponenty zewnętrzne. Następnie scharakteryzowano stan obecny budynków pod kątem poprawiania właściwości termicznych przegród budowlanych na przykładzie własnych badań na wybranym terenie północnych Kaszub.

Cytowanie w stylu APA: Górecka, M. (2012). Zastosowanie rozwiązań architektonicznych przy termomodernizacji istniejącej zabudowy na terenach wiejskich. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (2), 50-57.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Górecka, 2012), następne powołania: (Górecka, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Górecka, Mirosława. "Zastosowanie rozwiązań architektonicznych przy termomodernizacji istniejącej zabudowy na terenach wiejskich." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 56 ser., vol. 21, nr 2, (2012): 50-57.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Górecka 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Górecka_2012_PNIKS, author={Górecka, Mirosława}, title={Zastosowanie rozwiązań architektonicznych przy termomodernizacji istniejącej zabudowy na terenach wiejskich.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN56/A5/art5.pdf}, year={2012}, volume={21 (2)}, number={56}, pages={50-57}}

Pełny tekst PDF


Go Back