Tytuł artykułu: Automatyczny system rejestracji położenia zwierciadła wody na terenach zalewowych w basenie dolnym rzeki Biebrzy

Autorzy: MIROSŁAW-ŚWIĄTEK, D., UTRATNA, M.

Słowa kluczowe: automatyczny rejestrator położenia zwierciadła wody – diver, GPS RTK, basen dolnej Biebrzy

Streszczenie: W artykule przedstawiono system monitorujący położenie zwierciadła wody na terenach zalewowych na obszarze basenu dolnego Biebrzy. System ten stanowią automatyczne czujniki typu Mini-Diver®, model DI501. Osiem takich czujników zainstalowano w korycie rzeki, a dziewiętnaście – na terenach zalewowych. W artykule omówiono weryfikację wskazań czujników, możliwość wykorzystania systemu do generowania map zasięgu zalewów, a także do analiz zmienności wezbrań na obszarze basenu dolnego Biebrzy.

Cytowanie w stylu APA: Mirosław-Świątek, D. & Utratna, M. (2012). Automatyczny system rejestracji położenia zwierciadła wody na terenach zalewowych w basenie dolnym rzeki Biebrzy. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (2), 20-32.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Mirosław-Świątek & Utratna, 2012), następne powołania: (Mirosław-Świątek & Utratna, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Mirosław-Świątek, Dorota, Marta Utratna. "Automatyczny system rejestracji położenia zwierciadła wody na terenach zalewowych w basenie dolnym rzeki Biebrzy." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 56 ser., vol. 21, nr 2, (2012): 20-32.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Mirosław-Świątek, & Utratna 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Mirosław-Świątek_Utratna_2012_PNIKS, author={Mirosław-Świątek, Dorota and Utratna, Marta}, title={Automatyczny system rejestracji położenia zwierciadła wody na terenach zalewowych w basenie dolnym rzeki Biebrzy.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN56/A3/art3.pdf}, year={2012}, volume={21 (2)}, number={56}, pages={20-32}}

Pełny tekst PDF


Go Back