Tytuł artykułu: Biotechniczne właściwości pałki szerokolistnej Typha latifolia i jej wykorzystanie w inżynierii środowiska

Autorzy: KOWALIK, W., PACHUTA, K., MAZURCZUK, R.

Słowa kluczowe: biotechniczne właściwości, wytrzymałość na rozciąganie, kłącza

Streszczenie: W artykule przedstawiono wyniki badań nad właściwościami mechanicznymi pałki szerokolistnej. Opisano metodykę wykonania badań. Ustalono wytrzymałość na zerwanie poszczególnych elementów rośliny – pędów podziemnych (kłączy), pędów nadziemnych i liści. Porównano je z danymi dotyczącymi niektórych gatunków drzew, krzewów i roślin zielnych, podanymi przez innych autorów.

Cytowanie w stylu APA: Kowalik, W., Pachuta, K. & Mazurczuk, R. (2012). Biotechniczne właściwości pałki szerokolistnej Typha latifolia i jej wykorzystanie w inżynierii środowiska. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (2), 12-19.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Kowalik, Pachuta & Mazurczuk, 2012), następne powołania: (Kowalik i inni, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Kowalik, Weronika, Kinga Pachuta, Ryszard Mazurczuk. "Biotechniczne właściwości pałki szerokolistnej Typha latifolia i jej wykorzystanie w inżynierii środowiska." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 56 ser., vol. 21, nr 2, (2012): 12-19.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Kowalik, Pachuta, & Mazurczuk 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Kowalik_Pachuta_Mazurczuk_2012_PNIKS, author={Kowalik, Weronika and Pachuta, Kinga and Mazurczuk, Ryszard}, title={Biotechniczne właściwości pałki szerokolistnej Typha latifolia i jej wykorzystanie w inżynierii środowiska.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN56/A2/art2.pdf}, year={2012}, volume={21 (2)}, number={56}, pages={12-19}}

Pełny tekst PDF


Go Back