Tytuł artykułu: Syntetyczne wskaźniki hydromorfologiczne w metodzie RHS jako element wspierający ocenę stanu ekologicznego rzek wyżynnych i górskich

Autorzy: GEBLER, D., JUSIK, S.

Słowa kluczowe: rzeki, siedlisko, ramowa dyrektywa wodna, makrofity

Streszczenie: Przyjęta w 2010 roku w krajach Unii Europejskiej ramowa dyrektywa wodna (RDW) ustanowiła badania hydromorfologiczne cieków jako wspierające biologiczną ocenę stanu ekologicznego wód. Celem pracy była próba wykazania zależności między różnymi wskaźnikami hydromorfologiczymi w sposób syntetyczny przedstawiającymi siedlisko a roślinnością wodną w rzekach wyżynnych i górskich. Przeprowadzone analizy wykazały istotny wpływ większości analizowanych parametrów hydromorfologicznych na wskaźniki związane z makrofitami. Przekształcenia rzek i mała naturalność siedlisk wpływały ograniczająco na rozwój makrofitów, natomiast sprzyjały rozwojowi glonów makroskopowych.

Cytowanie w stylu APA: Gebler, D. & Jusik, S. (2012). Syntetyczne wskaźniki hydromorfologiczne w metodzie RHS jako element wspierający ocenę stanu ekologicznego rzek wyżynnych i górskich. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 21 (2), 3-11.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gebler & Jusik, 2012), następne powołania: (Gebler & Jusik, 2012)

Cytowanie w stylu Chicago: Gebler, Daniel, Szymon Jusik. "Syntetyczne wskaźniki hydromorfologiczne w metodzie RHS jako element wspierający ocenę stanu ekologicznego rzek wyżynnych i górskich." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 56 ser., vol. 21, nr 2, (2012): 3-11.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gebler, & Jusik 2012)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Gebler_Jusik_2012_PNIKS, author={Gebler, Daniel and Jusik, Szymon}, title={Syntetyczne wskaźniki hydromorfologiczne w metodzie RHS jako element wspierający ocenę stanu ekologicznego rzek wyżynnych i górskich.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN56/A1/art1.pdf}, year={2012}, volume={21 (2)}, number={56}, pages={3-11}}

Pełny tekst PDF


Go Back